මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අගනුවර බොදු ගොවි,​ උගත්,​ කඩවම්,​ දුමින් මතින් තොර,​ ජාත්‍යන්තර වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයක කළමනාකරුවෙකි. ඉලක්කම් 6 ක වැටුපක් සමග මාසික ආදායම ලක්ෂ 3 කි. වෙනම නිවසක්,​ වාහනයක් හිමි 43,​ 5' 4'' පුතුට රූමත් ගුණවත් මනමාලියක් දෙමාපියන් සොයයි. කාල සර්පයෝගය ඇති වයස 38 ට උස 5' 2'' ට අඩු දියණියන්ගේ පමණක්,​ සියලු සත්‍ය විස්තර කේන්ද්‍ර,​ දුරකථන,​ ෆෙස්බුක් පළමු ලිපියෙන්. p​r​o​p​o​s​a​l​F​o​r​s​o​n​1​9​7​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​G106223

උපන්දා සිට ආගමේ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ පිළිපදින නිසා සෞඛ්‍ය ඉස්තරම් 74 යි. දරුවන් දෙදෙනාම විවාහකයි. බිරිඳ මියගොස් විවාහයකට සුදුසු කාන්තාවක් සොයයි. s​a​t​y​a​y​a​h​o​n​d​a​i​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G106316

පුත්තලම නාත්තන්ඩිය ස්ථිර පදිංචි උපාධිධාරී ප්‍රධාන නිලධාරී ලෙස නාවික ඉංජිනේරු සේවයේ නියුතු අවු 39 වයසැති අප බාල පුතුට විවාහය සඳහා උගත්,​ පැහැපත් අවු. 30 - 35 අතර තරුණියක් දෙමාපියන් සොයති. මව විශ්‍රාමික ගුරුවරියකි. පියා විශ්‍රාමික ගණකාධිකාරිවරයෙකි. වැඩිමහල් සොයුරන් දෙදෙනාම උපාධිධාරී ඉංජිනේරුවරුන් විවාහකයි. විදේශවල පදිංචි වී සිටිති. සියලු තොරතුරු පළමු ලිපියෙන්ම දන්වන්න. gmail - s​h​a​n​a​r​u​m​u​g​a​m​4​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G105844

බස්නාහිර බොදු ගොවි වැදගත් ව්‍යාපාර පවුලක අවු. 30 යි. සුදු උස 5' 8'' කඩවසම් පුතු ප්‍රධාන ජර්මන් නැව් සමාගමක සේවය කරයි. කෙටි කාලීන විවාහයකින් නීතියෙන් දික්කසාද වී ඇත. වැදගත් පවුලකින් දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයති. Email - w​i​k​r​a​m​a​s​i​n​g​h​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ T.P. 0113637967
G106353

1990 මාර්තු බොදු දේව 5' 7'' උස,​ ආචාර්ය උපාධිය හදාරන දුසිරිතෙන් තොර එකම පුතුට උගත් සුදුසු රැකියාව ඇති චරිතවත් දියණියක් යෝජනා කර තැබීම සඳහා මව සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග විමසන්න. භේද නොසැලකේ. ශනි මංගල යෝග ඇත.
G106370

1990 සැප්. අගනුවරට නුදුරු බොදු ගොවි 5' 3'' දුසිරිතෙන් තොර කඩවසම් දේපල හිමි තොරතුරු තාක්ෂණ BSC (SLIIT) උපාධිය හිමි මෘදුකාංග ඉංජිනේරු ප්‍රසිද්ධ සමාගමක සේවයේ නියුතු වැඩමහල් පුතුට උගත් රූමත් රැකියාවක නියුතු දියණියක් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු දෙමාපියන් සොයයි. එකම සොයුරා විදේශගත සේවය කරයි.
G106318

අදහස්