ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන - විකිණීම

කඩවත ඇල්දෙණිය නුවර පාරට මායිම්ව පර්චස් 6 ක් තුළ පිහිටි ව්‍යාපාරික තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල (නිවසක් ඇතුළුව) වර්ග අඩි 4500. මිලියන 28. 077-3962059.
005933

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට/ බද්දට

කොට්ටාව - පිළියන්දල මාර්ග අංක - 255 ප්‍රදාන මාර්ගයට යාබදව සිද්දමුල්ල ව.අ. 300 කින් යුත් කඩකාමරය බදු දීමට තිබේ. දු.ක. 0718906205.
004127

තිස්සමහරාම නගර ආසන්නව අංගසම්පූර්ණ පහසුකම් ඇති කාමර 06,​ රෙස්ටුවරන්ට් හා මුළුතැන්ගෙයක් සහිත සංචාරක හෝටලය උපකරණ සමග බදුදීමට ඇත. වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් සඳහාද සුදුසුය. විමසන්න. 047-2238095.
005916

යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

ක්‍රියාකාරි තත්ත්වයේ ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් යන්ත්‍රය ටොන් 150 (602) විකිණීමට. තායිවානයේ නිෂ්පාදිතයි. විස්තර සඳහා 0777362125.
004372

පූගොඩ සයිස් 12 ලී ඉරන මැෂිම විකිණීමට. රු. 40000/​=. 0779412031.
004041

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.