රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

අඩුම පොලියට මාසික පොලිය 1.16% (0777-970049) (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙදපොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං,​ Speed Draft සඳහාද අඩුම වාරිකය,​ එකවර මුදල්ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසු කම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩු කිරීම් වාහන හුවමාරුව /​ වාහන සොයාදීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි /​ දිවයින පුරා ශාඛා Leasing hotline - 0777-970049.
004404

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

Lancer Wagon (අත්තනායක) කාර් රථයක් විකිණීමට ඇත. 1986,​ 1300 CC ලි. ප. වර්ෂය 1988 Petrol,​ Manual 15-xxxx,​ මිල 550000/​=
004438

මිට්සුබිෂි කාර් රථ විකිණීම

මිට්සුබිෂි මොන්ටේරෝ ස්පෝර්ට්ස් - SUV ආයතනය මගින් නඩත්තු කරන ලද රතු පැහැති මොන්ටේරෝ ස්පෝර්ට් ජීප් රථය විකිණීමට. ධාවනය 55,​000 km,​ ලෙදර් ෂීට්,​ අලුත් ටයර්,​ කොළඹ 04. ටෙලි. 0772724403.
005130

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

සුසුකි ලියානා B/​N 2005 කළු KF-9xxx අනතුරු රහිතයි. ඔටෝ. 0774155999.
004331

වෑන් රථ - විකිණීම

නිසාන් වැනට් සිංහමූණ පැට්ට්‍රල් P/​A 9xxx 2001 දොර 4 ප්ලැට්රූෆ් මැනුවල් 28/​25. මාරාවිල. 0776007387
003565

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

Isuzu JMC Single Cab නිෂ්පාදන වර්ෂය 2012 ලියාපදිංචි අංකය PT-xxxx ධාවනයකළ දුර 11,​900 km ගියර් මැනුවල් මිල 1.45/​-. පිටකෝට්ටේ. 0778128914.
004152

Nissan X Trail,​ 2000 HW xxxx සුදු ෆුල් ඔප්ෂන් අඩු ධාවනය. 93/​4,​ එගොඩවත්ත,​ බොරලැස්ගමුව. රු. 3,​150,​000. දු.ක. 0703013096.
004192

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.