ලේක්හවුසියේ ‘රැස’ | සිළුමිණ

ලේක්හවුසියේ ‘රැස’

සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන නව ආරක දිනපතා පුවත් පතක් ලෙස ‘රැස’ පුවත්පත පසුගියදා (11වෙනිදා) ජනගත කෙරිණි. එහි මංගල කලාපයක් පාඨකයකු විසින් කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ආසන්නයේ කියවමින් සිටි අයුරු.

ඡායාරූපය - ශාන් රඹුක්වැල්ල

අදහස්