සිංහල ගුරුතුමිය | සිළුමිණ

සිංහල ගුරුතුමිය

දවසෙන් හරි අඩක්
පාසලේ සිටින දොහේ.
පැයෙන් පැයට අප
වෙහෙසී සිටින කලේ
පැමිණෙන ඇය දකින විට
මගෙ සිත සතුට පිරේ
ඇය ගුරු දෙවියෙකි
මිහිපිට දකින ලොවේ
විටකදි නපුරු වෙයි
එවිටම සිනා සලයි
පින්බර හදෙන් පිවිතුරු
දරු සෙනෙහෙ ගලයි
සැමවිටම ඇයගේ දරු
දැරියන් ඇය අසලයි
ආදර ඇය අප
සිංහල ගුරුතුමියයි

ඩබ්ලිව්. නෙත්මි දිනිතිනී
11 ශ්‍රේණිය ‘ඊ’ ,
ගන්තිරියාගම මහින්ද
මහ විදුහල, ඉපලෝගම.

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.