ත්‍රිරෝද රථ නියාමනයට විශේෂ යන්ත්‍රණයක් | සිළුමිණ

ත්‍රිරෝද රථ නියාමනයට විශේෂ යන්ත්‍රණයක්

 පාර්ලිමේන්තුවට මේ වන විට ඉදිරිපත්ව ඇති ලබන වසර සඳහා වූ අයවැය යෝජනාවලට සමගාමීව සියලු ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ නියාමනය කිරීමේ පුළුල් වැඩටසටහනක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වේ. ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය සහ සංචාරක පොලීසියේ මැදිහත් වීමේන් මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු කෙරෙන අතර ඒ අනුව සියලු ත්‍රිරෝද රථ රිය­ැදුරන් ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය කිරීමටත්, ඒ හරහා නියාමනය සිදු කිරීමටත් කටයුතු යොදා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් සිළුමිණ කළ විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින් සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ 2005 අංක 38 දරන ගැසට් පත්‍රයට අනුකූලව මෙම කාර්යය සිදු වෙන බවයි.

මේ නියාමන ක්‍රියාවලියත් සමග ත්‍රිරෝද රථ සහ ඒවායේ රියැදුරන්ගේ සේවය ප්‍රමිතිගත කිරීමටද විධිවිධාන සකස් කොට ඇත. මේ අනුව මීටර් භාවිතයෙන් බැහැරව අසාධාරණ ලෙස ගාස්තු අය කරන සහ විනයානුකූල නොවන අන්දමින් හැසිරෙන ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීමටද තම අධිකාරියට බලතල ඇති බව එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. 

 

අදහස්