විදුලි ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවෙන් හුවමාරුවක් | සිළුමිණ

විදුලි ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවෙන් හුවමාරුවක්

 දැනට භාවිත වන ත්‍රිෙරා්ද රථ බංගලාදේශය වැනි රටවලට ලබාදිමටත් ඒ වෙනුවට ත්‍රිෙරා්ද රථ හිමිකරුවන්ට නව විදුලි ත්‍රිෙරා්ද රථ ලබා ගිනීමට විශේෂ සහනයක් ලබා දීමටත් රජය බලාපොරොත්තු වන බව මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසූයේ අයවැය පිළිබඳ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාකට එක්වෙමිනි.

මේ වන විට ලක්ෂ 15 ක් ත්‍රිෙරා්ද රථ ලංකාව පුරා භාවිත වන බැවින් ඒවා බංගලාදේශයට විකිණිමට හෝ ඒවා පිළිබඳ යම් තීරණයක් ගැනීමටත් රජය බලාපොරොත්තු වෙයි. ඉදිරියේදි ගෙන්වනු ලබන නව විදුලි ත්‍රිෙරා්ද රථ ලබා ගැනීමේදි විශේෂ සහනයක් ලබා දීමටත් රජය බලාපොරොත්තු වෙයි. එහිදි වාහන හිමිකරු සියයට 10 ක් දායකත්වය දක්වන විට සියයට 90 ක් බැංකුවේ දායකත්වය ලබා දීමේ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරිමටද රජය අපේක්ෂා කරන බව මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පැවැසි ය. එසේම සංචාරක කලාප වල ත්‍රිෙරා්ද රථ හිමිකරුවන් මඟින් සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටද බලාපොරොත්තු වෙයි.

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.