උපාධිධාරී ගුරුවරු 2100ක් | සිළුමිණ

උපාධිධාරී ගුරුවරු 2100ක්

 ජාතික හා පළාත් පාසල්වල නව උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂයධාරාවට පවත්නා සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු හිඟය පියවමින් නව උපාධිධාරීන් 2100ක් බඳවාගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත­්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වෙයි.

පාසල් පාදක ක්‍රමය පදනම් කර ගනිමින් පවත්නා පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව අනුව මෙම බඳවාගැනීම් සිදුකරන අතර 2017-12-11 දිනට පෙර ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් හෝ අනුමත විශ්ව විද්‍යාලයකින් උපාධි ලබා ඇති, අදාළ විෂය උපාධියට ප්‍රධාන විෂයක් ලෙස හදාරා ඇති අයදුම්කරුවන්ට මේ සදහා අයදුම් කළ හැකියි.

13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහනෙහි නියාමක ව්‍යාපෘතිය දිවයිනේ සියලු පළාත් නියෝජනය වන පරිදි තෝරාගත් පාසල් 42ක මේ වනවිටත් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.