සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ගෘහ උපකරණ / විදුලි මෙවලම් විකිණීම

කොළඹ 13 - කොටහේන 6x3 මේසයක් ෆෝමිකා TOP පුටුහයක් සිසිල් ශීතකරණයක් (ඩබල් Door) සිංගර් මහන මැෂිමක් මෝටරයක් සමඟ. 5 1/​2 x 3/​4 කැබිනට් එකක්. සාධාරණ මිලට දෙනු ලැබේ. 0777515954.
140360

ඉඳුම් හිටුම් තිබේ

කැලණිය දුම්රියපොළ ආසන්නයේ ගැහැණු /​ පිරිමි සඳහා නවාතැන් පහසුකම් එක් අයෙකු සඳහා අයකිරිම් රු 5000/​- විමසීම්. 0759964964 /​ 0774441998.
139170

අදහස්