රැකී රක්‍ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්‍ෂා

ඇබෑර්තු වෙළඳ / අලෙවිකරණ

ප්‍රසිද්ධ මූල්‍යය ආයතනයකට අලෙවි උපදේශකවරුන් බඳවා ගැනේ. 18-55 වයසැති කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් 50,​000 වැඩි ආදායමක් සමග දීමනා රැසක්. සම්මුඛ පරීක්ෂණ 13 වන දින පැවැත්වේ. ඩිනොන්. 0777575788.
141527

මැජෙස්ටික්-සිටි වෙළඳ සංකීර්ණයේ නිමි ඇඳුම් ප්‍රදර්ශණාගාරයක් සඳහා වයස 20ත් 30ත් අතර දක්ෂ වෙළඳ සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. 071-2785817. සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා අමතන්න.
139591

ඇබෑර්තු මුද්‍රණ

දෙහිවල පිහිටි අපනයනය සඳහා මුද්‍රණ සේවා සපයන ප්‍රධාන පෙළේ සමාගමකට පහත සඳහන් ඇබෑර්තු ඇත. වැටුප දීමනාද ඇතුළුව. SORSZ,​ SORDZ,​ මයින්ඩර්වරු,​ 60000/​-,​ සහායක මයින්ඩර්වරු 45,​000/​-. KORD මයින්ඩර්වරු,​ 40,​000/​- සහායක මයින්ඩර්වරු,​ 35,​000/​- - සිලින්ඩර් මයින්ඩර්වරු 45,​000/​- සියලුම අත්උදව්කරුවන් සඳහා (පුහුණු /​ නුපුහුණු) 30,​000/​- වේ. නවාතැන් පහසුකම්ද සමඟ. දු.ක. 0776016177,​ 0112737289.
140428

මුද්‍රණාලයකට ලැමිනේටින් මැෂින් ක්‍රියාකිරීම සඳහා පළපුරුදු අය උවමනායි. පැමිණ විමසන්න. සමයවර්ධන මුද්‍රණ ශිල්පියෝ, නො.53, මාලිගාකන්ද පාර, (මරදාන) කොළඹ-10. දු.ක.011-2694682.
140078

ඇබෑර්තු අධ්‍යාපන

දක්ෂ ක්‍රියාශීලි හා නිර්මාණශීලි විදුහල්පතිවරයෙක් වහාම අවශ්‍යයි. විමසන්න. 0112567410.
130566

ඇබෑර්තු ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

අලවතුගෙ‍ාඩ(මහනුවර) පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ පිරිමි ටී-ෂර්ට් ඇඟලුම් කම්හලකට නිට් ෆැබිරික් අත්දැකීම් ඇති දක්ෂ කැපුම් අංශ ප්‍රධානි (Cutting Incharge) සහ මෝස්තර නිර්මාණකරුවන්(Pattern Maker) අවශ්‍යයි. නවාතැන් නොමිළේ. ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත. අමතන්න 077-5188584/ 077-7692571.
141038

ඇබෑර්තු රියදුරු

කොළඹ අවටින් විශ්වාසනීය රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යයි. (N.T.C බලපත්‍රය සහිත). කොළඹ ගම්පොළ මාර්ගය සඳහා. විමසන්න 077-2539991
141032

සිංහල වයස 40ට අඩු බර වාහන ලයිසන් අැති අවු.2ට වඩා පළපුරුදු නැවතී ව‍ැඩකිරීමට කැමති රියදුරන් අවශ්‍යයි. දිනක වැටුප රු.2200/-වැඩි. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 2017.11.13 දින පෙ.ව.11.00ට පැමිණෙන්න. ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිසස්, නො.30, බියගම පාර, පට්ටිය, පෑලියගොඩ. 077-2104004/ 0716037144.
139440

ඇබෑර්තු හෝටල් / බේකරි

වතු වැඩකරුවකු බටහිර හා ආසියනු ආහාර පිළියෙල කළ හැකි කෝකිවරු සහ සුපරීක්ෂකවරයකු අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි හා වෙනත් විදේශ භාෂා නිපුණත්වය සමග වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක. අමතන්න. කළමනාකරු 0769413783,​ 0776314144 නැතහොත් ඔබගේ අයදුම්පත්. v​a​l​a​m​p​u​r​i​r​e​s​o​r​t​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
139705

ඇබෑර්තු විවිධ

කොළඹ නගරයේ ප්‍රධාන පෙළේ රක්ෂණ සමාගමක් සඳහා කාර්යාල සහයකයන් ඉතා ඉක්මණින් අවශ්‍යයි. ආකර්ශනීය සාධාරණ වැටුප් තලයන් යටතේ සේවය කළ හැකි වයස අවුරුදු 30 ට අඩු,​ කාර්යක්‍ෂම,​ ඉංග්‍රීසි ලිවීමේ සහ කියවීමේ හැකියාව ඇති පිරිමි අය සඳහා විවෘතයි. O/​L ගණිතය,​ ඉංග්‍රීසි විෂයන් සමත්වීම හා යතුරුපැදි බලපත්‍රයක් තිබීම අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත. 0719723782
141144

කොළඹ නාවල පිහිටි ඉටිපන්දම් වෙඩින් කාඩ්,​ඩෙකරේෂන් ආදි භාණ්ඩ නිපදවන ආයතනයක අවුරුදු 18 වැඩි සේවිකාවන් සඳහා ඇබෑර්තු ඇත. පුහුණු වීමක් දෙනු ලැබේ වැටුප රු. 15000 සහ අතිරේක දිමනා. අමතන්න. 0777618629.
139947

ගල්කිස්ස පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ මුද්‍රණ ආයතනයකට මැදිවයසේ ආරක්ෂක සේවකයින් (සෙකියුරිටි) බඳවා ගැනේ. නවාතැන් පහසුකම් සහ ආහාර දීමනාද ඇත. වැටුප් සාකච්ඡා කරගත හැක. විමසන්න. 0776016177,​ 0112-737289.
140430

පෑලියගොඩ පිහිටි ආනයන සහ අපනයන සමාගමකට පළපුරුදු සහ ආධුනික අලෙවිකරුවන් සහ බරවාහන බලපත්‍ර ඇති රියදුරන් අවු.22-35 අතර අය වහාම අවශ්‍යයි. විමසීම්: 076-9850445.
139129

අදහස්