ඉන්දියාවෙන් ඉන්ධන නැවක් | සිළුමිණ

ඉන්දියාවෙන් ඉන්ධන නැවක්

 ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය වුවහොත් තවත් ඉන්ධන නැවක් එවීමට සූදානමින් සිටින බව නව දිල්ලියේ පෙට්රොනෙට් එල්.එන්.ජී ලිමිටඩ් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ප්‍රභාත් සිං හා නව දිල්ලියේ ඉන්දියන් ඔයිල් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ්හි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (ව්‍යාපාර සංවර්ධන) නිරූපම් රයාසාඩා මහත්වරුන් දන්වා සිටී.

මේ සඳහා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට අයත් කොචින් පර්යන්තයේ ඉන්ධන වෙන් කර තබා ඇතැයිද ඉන්ධන අවශ්‍ය බවට ඇණවුමක් ලද ක්ෂණයකින් නෞකාවක් සීමිත කාලයකදී ලංකාවට එවීමට කටයුතු යොදනු ලබන බවද ඔවුහු පවසති.‍

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම මෙරට ව්‍යාපාරික කටයුතුවල නිරතව සිටියද සමාගම සැම විටම මෙරට ආර්ථිකය සම්බන්ධව විමසිලිමත්ව කටයුතු කරනු ලබන බවත් ඉන්ධන සම්බන්ධව යම් අඩපණ වීමක් සිදුවන විටදී කඩිනමින් පිළියම් යෙදීමට ඉදිරිපත් වන බවද එම නිලධාරීහු පවසති. 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.