ළමා අපේ අයිතීන් | සිළුමිණ

ළමා අපේ අයිතීන්

දෙමවුපියන්ගේ වටිනාම වස්තුව දරුවෝය. රටක ජීවනාලිය ද දරුවෝය. එහෙයින් කුඩා කල සිටම යහමඟ යැවූ දරුවන් සඳහා ඵලදායි අනාගතයක් තැනීම ඉතා වැදගත්ය.

අද ‍ලෝකයේ ළමා අයිතීන් සඳහා වෙනම ප්‍රඥප්තියක් වෙයි. ඉන් තහවුරු කර ඇති අයිතීන් බුක්ති විඳීමට දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය. එම අවස්ථා නොලැබීම යනු දරුවකුගේ පරිපූර්ණ සංවර්ධනයට මඟ ඇහිරීමකි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතීන් පිළිබඳ සම්මුතියේ සඳහන් කරුණු අනුව දරුවකුට නමක් ලැබීම, ජාතියක් ලැබීම, අධ්‍යාපනය ලැබීම, ප්‍රකාශනයේ නිදහස හා මත්ද්‍රව්‍යවලින් ආරක්ෂා කිරීමේ අයිතීන් හිමිය. මේ හිමිකම් උල්ලංඝනය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.

ළමා ශ්‍රමිකයන්, ළමා අපයෝජනය, පැහැර ගෙන යෑම, අධ්‍යාපනය ලබා නොදීම ළමා අයිතීන් උල්ලංඝනය වන අවස්ථාය.

දරුවාට සැමගේ ආදරය හා ආරක්ෂාව ලැබිය යුතුය.

ඉෂාන් උදයංග
11 ශ්‍රේණිය 'ඒ',
හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර විද්‍යාලය,
තල්පේ

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.