වැඩිහිටියන්ට සලකමු... | සිළුමිණ

වැඩිහිටියන්ට සලකමු...

අත්දැකුමෙන් සැවොම           අබිබවයි
අවබෝධය මහ සමුදුර           පරදාලයි
ළමයින් හට කදිමට ආදර්ශය ගෙනදෙයි
වැඩිහිටියනි ඔබහට පදවැල්    ගැළපෙයි

බසයේ යන එන                        විටදී
වැඩිහිටියකු සිටගෙන සිටිනා         විටදී
හැකි ‍පමණින් සිටිනා අසුනක්      ලැබදී
හොඳ ගතිගුණ පැතිරීමක්      පෙන්වාදී

වැඩිහිටියන් හට නිසි ගරුබුහුමන්  කරමු
කීකරු වෙමින් ඔවුනගෙ සිත්  සනසවමු
ආදර කරුණා ගුණ මහිමය      පතුරවමු
මෙය සිහි තබා අප යුතුකම්    ඉටු කරමු

ලසඳ ‍ඔෂාන් විජයානන්ද
13 ශ්‍රේණිය,
ශ්‍රී බුද්ධ ජයන්ති මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
බළන්ගොඩ. 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.