සඳයි තරුයි | සිළුමිණ

සඳයි තරුයි

රෑ අහසේ හඳ පායනවා. හඳ වටේ ඉන්නෙ තාරකා‍. කාටවත් නොපෙනුණාට හඳ වගේ ම ඒ තාරකාත් අපේ ලෝකෙ එළිය කරනවා. පුංචි එක තරුවකට එහෙම එළිය දෙන්න බැරි වුණත් තරු ගොඩක් එකතු වුණාම හරි එළියයි. හරියට අපි වගේ පුංචි ළමයි හුඟක් එකතු වෙලා වැඩ කරන කොට වගේ.

මං තාරකාවලට හුඟක් කැමැතියි. මොකද හඳයි තරුයි එකතු වුණාම, මගේ ලෝකෙ වගේ දහසක් වුණත් එළිය කරන්න පුළුවන් නිසා.

ස්වෙත්ලානා පෙරේරා
5 ශ්‍රේණිය ‘ඩී’,
ශුද්ධවූ පවුලේ කන්‍යාරාමය,
බම්බලපිටිය. 

අදහස්