මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන නගරයක ප්‍රසිද්ධ සමාගමක හිමිකාරත්වය දරන බොදු/​ගොවි උගත් වැදගත් දෙමාපියන් 27 වියැති,​ 5'5" උසැති සුදු සැබැවින්ම රූමත් උසස් අධ්‍යාපනයක් ලැබ ප්‍රසිද්ධ සමාගමක පරිගණක ඉංජිනේරුවරියක් ලෙස සේවය කරන නවීන වාහන නිවාස ඇතුලු සැලකිය යුතු වත්කමකට හිමිකම් කියන බාල දියණියට සමකුල උසස් රැකියාවක් හෝ ව්‍යාපාර හිමි උගත් පුතෙකු සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග සියලු තොරතුරු පළමු ලිපියෙන්ම හෝ w​e​d​d​i​n​g​p​r​o​p​o​s​a​l​8​0​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත දන්වන්න.
B100343

කොළඹාසන්න අවිවාහක බො/ගොවි අවු.57, 5'3'',විවාහය පමාවූ වැදගත් පවුලක උපන් මා නිහඬ විවාහයකට ඇරයුම්. දේපල ඇත.
B100384

කොළඹ 03 බොදු ගොවි ව්‍යාපාරික පවුලක,​ දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ වයස 34,​ උස 5' 1'' තළෙළු සිහින් සිරුරැති රූමත් තරුණ පෙනුම ඇති මාසිකව ලක්ෂය ඉක්මවූ ආදායම් ලබන වත්කම් හිමි දියණියට දුසිරිතෙන් තොර යහපත් සහකරුවකු සොයි. ඇය දැනට බහු ජාතික සමාගමක නීති නිලධාරිනියක් ලෙස සේවය කරයි. (එල් එල් බී ලන්ඩන්) ඇටර්නි ඇට් ලෝ එල්එල්එම් විද්‍යුත් තැපෑල v​k​i​s​h​a​n​2​0​0​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B100401

අදහස්