මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

බස්නාහිර බොදු ගොවි අවුරුදු 42 උස 5' 5'' පමණ වන සුරා සූදුවෙන් තොර ලංකාවේ සහ විදේශ රටවල කීර්තිමත් ව්‍යාපාරයකට හිමිකම් කියන නවීන වාහනයක් නගරාසන්නයේ දෙමහල් නිවසක් ඇතුළු මිලියන ගණනක වත්කම් හිමි පවුලේ එකම පුතුට ව්‍යාපාරික දෙමාපියෝ වන අප සොයනුයේ නිහතමානී ගති පැවතුම් ඇති අවංක රූමත් දහමට ලැදි දියණියකි. හදහන් අනවශ්‍යයි. ගුරු,​ හෙද විශේෂයි. අන් අයද ඇතුළුව තමාම අමතන්න. දික්කසාද වැන්දඹු අඩු වයස්ද සලකා බැලේ. දු. අ. 0115812628
G100449

අදහස්