ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේ ශීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම | සිළුමිණ

ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේ ශීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම

ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා අප රටෙහි භාවිතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රමය වන්නේ පාවැල් මඟින් ලබාගත් අතු කැබැලි මඟින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයයි. මෙහිදී භාවිත කරන සීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම 2 ක් වන උණ බම්බු ක්‍රමය සහ පස් ගොඩැලි ක්‍රමය පිළිබඳව අප පසුගිය සති වලදී විස්තර කළෙමු. මෙවර එහිදී භාවිතා කල හැකි තවත් ක්‍රමයක් වන පොලිතින් බට ක්‍රමය පිළිබඳව සලකා බලමු.

03. පොලිතීන් බට ක්‍රමය

මෙම ක්‍රමය ඉහත ක්‍රම දෙකටම වඩා තරමක් අපහසු ක්‍රමයක් ලෙස පෙනුනද, මෙහිදී ලබාගත හැකි රෝපණ ද්‍රව්‍ය ඉහත ක්‍රම දෙකටම වඩා ගුණාත්මයෙන් උසස් ලක්ෂණ පෙන්වයි. මෙය බොහෝදුරට ඉහත ක්‍රම දෙකටම තරමක් සමාන වුවද, වැල් වර්ධනය කිරීම සඳහා ආධාරකය ලෙස තෙත කොහුබත් වලින් පිරවූ පොලිතීන් බට භාවිතාකරනු ලබයි.

මීට අවශ්‍ය සැකසුම සකස්කර ගැනීම සඳහා මුලින්ම සුදුසු දුරකින් (මී.5-10 ක් පමණ) මී. 2.5 ක් පමණ උස ශක්තිමත් යකඩ හෝ දැව ආධාරක 2 ක් සිටුවාගන්න. එම ආධාරක දෙකට මී. 2 ක් උසින් තිරස්ව එල් අයන් බාර් එකක් (සෙ.මී. 3-4 ක් පළල) සවිකර ගන්න. තිරස් ආධාරකය ශක්තිමත්ව රඳවාගැනීම සඳහා ප්‍රධාන සිරස් ආධාරක 2 ක අතර තවත් සිරස් ආධාරක කිහිපයක් අවශ්‍ය පරිදි සිටුවාගන්න.

තිරස් ආධාරකය දෙපස ඉහත සීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම දෙකෙහිම සිදුකල ආකාරයට කානු දෙකක් කපා ඒවා කොහුබත්, ගොම සහ මතුපිට පස් යොදා පුරවා හොඳින් මිශ්‍රකර ගත යුතුය.

ඉන්පසු කොහුබත් පිරවූ පොලිතීන් බට එකිනෙකට සෙ.මී. 30 ක පමණ පරතරයක් සහිතව සිරස්ව සිටුවා තිරස් ආධාරකයට හොඳින් සවිකර ගන්න. මෙම පොලිතීන් බට සෙ.මී. 8 ක් පළල සහ මී. 2.5 පමණ උස විය යුතු අතර ගේජ් 350 පමණ ඝනකමක් සහිත ඒවා විය යුතුය. තෙත කොහු බත් පිරවූ පොලිතීන් බට තරමක් බරින් වැඩි හෙයින් ඒවා හොඳින් රඳවාගැනීමට තිරස් අධාරකයට පහලින් තවත් තිරස් ආධාරකයකට සවිකිරීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. එසේම මෙම පොලිතීන් බට වල පහළ කෙලවර හොඳින් පොළවෙහි ස්පර්ශ වන ලෙස තැබීමෙන්ද ඒවා සිරස්ව රඳවාගැනීම පහසු වෙයි.

මෙම සැකසුම සකස් කරගත් පසු සැම පොලිතීන් බටයකට දෙපසින්ම ගම්මිරිස් පැලය බැගින් සිටුවාගත හැක. එම පැල පොලිතීන් ආධාරක දිගේ ඉහලට වර්ධනය වීමට ඉඩ සැලසිය යුතු අතර සෑම ගැටයක් අසලින්ම පොලිතීන් බටයේ කුඩා සිදුරක් සාදා මුwල් වලට කොහුබත් මාධ්‍ය තුළට වර්ධනය වීමට අවස්ථාව ලබාදිය යුතුවේ. මෙම වැල් මාස 4 – 5 ක් අතර කාලයේදී පොලිතීන් බටයේ ඉහළ කෙළවර දක්වා වර්ධනය වන අතර, ඉන්පසු අතු කැබැලි ලබාගැනීම සඳහා වැල් වෙන්කර ගත හැකිය. මෙහිදීද වැල් වෙන්කර ගැනීමට පෙර ඉහත ශීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම වලදී මෙන් කක්ෂීය අංකුර වර්ධනය සඳහා වැල් උත්තේජනය කළ යුතුය.

වෙන්කර ගන්නා වැල් තනි ගැටයක් සහිත අතු කැබැලි වලට කපාගැනීමෙන් පසු සකස්කර ගත් බඳුන් වල සිටුවිය හැකිය.

මෙම ක්‍රමයේදී වැල් ඉතා මාංශල කඳන් ඇතිකරන අතර ගැට වලින් කොහු බත් මාධ්‍ය තුලට සාර්ථක මූල පද්ධතියක් සාදයි. මේ නිසා මේ මගින් මනාව වැඩුණු ඉහල ගුණාත්මයක් සහිත රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබාගත් හැකි අතර ඒවා ඉහත ක්‍රම දෙකටම සාපේක්ෂව, වඩා සාර්ථක බව පෙනීයයි. එම රෝපණ ද්‍රව්‍ය වල ස්ථාපන ප්‍රතිශතය තවානේදී මෙන්ම ක්ෂේත්‍රයේ දීද වඩාත් ඉහල අගයක් ගනී. පොලිතීන් බට වලින් වැල් වෙන්කර ගත් පසු පෙර පරිදිම වැඩෙන නව අංකුර නැවත වරක් පොලිතීන් බට දිගේ වර්ධනය වීමට ඉඩ සැලැස්විය හැකිය.

මේ ක්‍රමය මඟින් සාපේක්ෂව ඉතා සාර්ථක රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකි වුවද, මෙහි අවාසිය වන්නේ පොලිතීන් බට නඩත්තුව හා පවත්වා ගැනීම අනෙක් ක්‍රම දෙකටම වඩා තරමක් අපහසු වීමයි.

ඉහත ශීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම 3 ම දැල් ගෘහ තුළ 50% සෙවණ සහිත තත්ත්වයන් යටතේ පවත්වා ගැනීමත් නියමිත පරිදී රෝග හා පළිබෝධ පාලනය සිදු කිරීමත් අත්‍යවශ්‍ය වේ. එසේම පළමුවර වැල් කපාගන්නා තෙක් විශේෂ පොහොර මිශ්‍රණයක් අවශ්‍ය නොවුවත් දෙවන වර වැල් වර්ධනයත් සමඟ සුදුසු පොහොර මිශ්‍රණයක් යෙදීම වඩාත් සුදුසු වේ. ඒ සඳහා සති 4 කට වරක් යුරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 1 ක්, සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට් කිලෝ ග්‍රෑම් 0.75 ක්, මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කිලෝ ග්‍රෑම් 0.5 ක් සහ කීසරයිට් කිලෝ ග්‍රෑම් 0.25 ක් සහිත මිශ්‍රණය ජලය ලීටර් 250 ක දියකර එයින් මි.ලී. 500 බැගින් වැලකට යෙදීම වඩාත් සුදුසු වෙයි. ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා ඉහත සීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම භාවිතා කළ හැකි නම් අවශ්‍ය විටක අවශ්‍ය ප්‍රභේද වලින් නීරෝගී මෙන්ම ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුක්ත රෝපණ ද්‍රව්‍ය සකස්කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත.

ආචාර්ය
එච්.එම්.පී. ආනන්ද සුබසිංහ

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ (පර්යේෂණ)
මධ්‍යම පර්යේෂණ ආයතනය
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

අදහස්