ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය | සිළුමිණ

ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය

 සාර්ථක ගම්මිරිස් වගාවක ආරම්භය ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුක්ත රෝපණ ද්‍රව්‍ය බවත් ඒ සඳහා මව්ශාක තෝරාගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු මුලික කරුණු පිළිබඳවත් පසුගිය ලිපියෙන් අප විස්තර කළෙමු. මෙවර අප ගම්මිරිස් වැලක පාවැල් භාවිතයෙන් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව සලකා බලමු. ගම්මිරිස් වැලක පසට ඉතාමත් ආසන්නව පාදීය කොටසින් හටගෙන පස මත වර්ධනය වන වැල්, පාවැල් ලෙස හඳුන්වයි. මේවායේ මූලික කාර්යය වන්නේද මෙසේ පස මත වර්ධනය වී ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ සුදුසු ආධාරකයක් හමුවූ විට ඒ මත සිරස්ව වර්ධනය වී නව ශාකයක් බවට පත්වීමයි. මේ නිසා නව ශාකයක් බවට පත්වීමට සුදුසු මූලික ලක්ෂණ ස්වභාවයෙන්ම පාවැල් තුළ පවතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුකරන්නේ පාවැල් භාවිත කිරීමෙනි.

රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා පාවැල් එකතුකර ගැනීමේදී පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව සලකාබැලිය යුතුවේ.

1. රෝග හා පලිබෝධ වලින් තොර මෙන්ම ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාදෙන මව් ශාක වගාවක් තෝරාගැනීම

2. තවානට වඩාත් ආසන්නව ඇති මව් ශාක වගාවකින් පාවැල් එකතුකර ගැනීම

3. හැකි තරම් උදයෙන්ම පාවැල් කපාගැනීම

4. කපාගත් පාවැල් බඳුන් වල සිටුවන තෙක් සෙවණ සහිත ස්ථානයක හෝ ජලයේ ගිල්වා තැබීම

5. පාවැල් කපා එකතුකර ගත් ස්ථානයේ සිට තවාන තෙක් ප්‍රවාහනය කළ යුතු වන්නේ නම් පොලිතීන් ආවරනයක් තුළ බහා ඉහළින් ආවරණයක් සහිත වාහනයක රැගෙන යාම

ඉහත පළමු කරුණ මඟින් නීරෝගී මෙන්ම ඉහළ අස්වනු සහිත වගාවක් ආරම්භ කිරීම අපේක්ෂා කරයි. අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව විශේෂයෙන් අවධානය යොමුකළ යුත්තේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතාකරන අතු කැබැලි වල අඩංගු වන ජලය ඉන් ඉවත් නොවී හැකිතරම් ආරක්ෂා කරගැනීම ඉතාමත් වැදගත් බැවිනි.

අතු කැබැලි සහ සිටුවන බඳුන් සකස්කර ගැනීම

පාවැල් මඟින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ගැට 2 ක් සහිත අතු කැබැල්ලක් භාවිත කරයි. එම අතු කැබැල්ල වෙන්කර ගැනීමේදී ඉහළින් ඇති ගැටයට හැකි තරම් ආසන්නවද පහළින් ඇති ගැටයට හැකිතරම් පහළින්ද කැපුම් යෙදිය යුතුය. එසේම එම කැපුම් මඳක් ආනතව සිදුකරන්නේ නම් වඩාත් සුදුසු වේ. වෙන්කර ගත් අතු කැබැල්ලේ පහළ ගැටයේ ඇති පත්‍රය කපා ඉවත්කල යුතුය. ඉහළ ගැටයේ ඇති පත්‍රය සාපේක්ෂව කුඩා පත්‍රයක් නම් එසේම තැබිය හැකි අතර සාපේක්ෂව විශාල පත්‍රයක් නම් ඉන් අඩක් කපා ඉවත්කිරීම වඩාත් සුදුසුය. මෙහිදී කඳෙහි කැපුම් යෙදීම සඳහා තියුණු මුවහතක් සහිත පිහියක් යොදා ගැනීමෙන් කැපුම් තල වලට සිදුවන හානිය අවම කරගත යුතුය. කපා වෙන්කර ගත් අතු කැබැලි ඒ මොහොතේම බඳුන් වල සිටුවීම වඩාත් සුදුසු වේ. නැතහොත් සිටුවන තෙක් ජල බඳුනක ගිල්වා තැබිය යුතුය.

අතු කැබැලි සිටුවීම සඳහා 8’X 5’ ප්‍රමාණයේ සහ ගේජ් 250 ඝනකම සහිත කළු පැහැති පොලිතීන් බඳුන් වඩා සුදුසු වේ. බඳුන් වල පහළ කෙලවරේ සිට අඟල් 1 ක් පමණ ඉහළින් කුඩා සිදුරු කිහිපයක් (3-4 ක්) සෑදීමෙන් බඳුනෙහි වැඩිපුර ජලය රැඳීම වළක්වා ගත හැක. මේ බඳුන් වල අතු කැබැලි සිටුවීමට දින තුනකට පමණ පෙර බඳුන් මිශ්‍රණයෙන් පුරවා හොඳින් ජලය සපයා සකස්කර ගත යුතුය. අතු කැබැලි සිටුවීම, ආර්ද්‍රතා කුටීරය සකස් කිරීම, වල් පැළ නෙළීම සහ ජල සම්පාදනය වැනි ඉදිරි නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීමට පහසුවන පරිදි මිශ්‍රණය පිරවූ බඳුන් අවශ්‍ය පරිදි 50% සෙවණ සහිත දැල් ගෘහ තුළ අසුරාගත යුතුවේ.

බඳුන් මිශ්‍රණය සකස්කර ගැනීම

ගම්මිරිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය සඳහා හොඳින් දිරූ ගොම, වැලි, කොහු බත් සහ මතුපිට පස් යන ද්‍රව්‍ය හතර සම ප්‍රමාණවලින් ගෙන හොඳින් මිශ්‍රකර සාදාගත් මිශ්‍රණය වඩාත් සුදුසු වෙයි. (මේ මිශ්‍රණය සූර්යතාප ජීවානුහරණයට ලක්කළ හැකි නම් පස මඟින් සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි බොහොමයක් දිලීර හා බැක්ටීරියා රෝග පාලනය කළහැකි වෙයි) මිශ්‍රණය පුරවාගත් බඳුන් දින 3 ක් පමණ තැබූවිට, එම මිශ්‍රණය හොඳින් ඇසිරී අතු කැබැලි සිටුවීමට සුදුසු තත්ත්වයට පත්වෙයි. මෙයින් පසු මේ මිශ්‍රණය ජලය රඳවාගැනීමේ හැකියාව, අඩංගු වන වායු අවකාශ ප්‍රමාණය, පෝෂණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය, මුල් වලට පහසුවෙන් වර්ධනය වීමේ හැකියාව සහ අනෙකුත් භෞතික හා රසායනික ලක්ෂණ වලින් සම්පුර්ණ වී අතු කැබැලි සිටුවීමට වඩාත් සුදුසු මාධ්‍යයක් බවට පත්වෙයි.

රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය වන අතු කැබැලි සහ මිශ්‍රණය පිරවූ බඳුන් සකස්කර ගත් පසු ඒවා භාවිත කිරීමෙන් අතු කැබැලි සිටුවීම, ආර්ද්‍රතා කුටීරය සකස්කිරීම සහ අනෙකුත් නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳව මී ළඟ ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු.

ආචාර්ය එච්.එම්.පී. ආනන්ද සුබසිංහ
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
මධ්‍යම පර්යේෂණ ආයතනය අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.