ඩෙංගුවලින් බේරෙමු | සිළුමිණ

ඩෙංගුවලින් බේරෙමු

ඩෙංගු උවදුර දැන් අපේ රටේ වසංගතයක් බවට පත් වී ඇත. එම නිසා මෙය වළක්වා ගැනීමට අප විසින් ම අප ක්‍රියා කළ යුතුය. එපමණක් නොව මදුරුවන් දෂ්ඨ කිරීමෙන් වැළකීමට පරණ ටයර්, නි‍ෙවසේ වහලේ ඇති උළු, කුණු කසළ මාර්ගයේ දැමීම වැනි දේ නොකළ යුතුයි. ‍ෙම් දේවල් මඟින් ඩෙංගු මදුරුවාට අප විසින් ම කතා කරන බව මට හැ‍ඟේ. එම නිසා අප ඔවුන් බෝවන ස්ථාන හඳුනා‍ ගෙන එම ස්ථාන සුද්ද පවිත්‍ර කළ යුතු වේ. මොවුන් බෝවීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇත්තේ ජලය රැඳුණු ස්ථානයි. පරිසරය හරිම සුන්දරයි. එය අප විසින් ම එපමණක් නොව මදුරුවන් දෂ්ට කිරීමෙන් වැළකීමට මදුරු දැල්, පැඟිරි තෙල් වැනි දෙයක් අප භාවිත කළ යුතුය. නැතහොත් මදුරුතලා ශාකය පිලිස්සිය හැකිය. එහෙත් අප අපේ සුන්දර පරිසරය පිරිසුදුව තබා ගන්නවා නම් මදුරුවන්ගෙන් බේරීම පහසුය. පුංචි යහළුවනේ බලන්න, පුංචි ම පුංචි මදුරුවෙකුට කළ හැකි විපර්යාසය. අපි ඩෙංගු උවදුර පරදවා කුණුකසළ නිසි ලෙස බැහැර කරමු. ජලය රැ‍ඳෙන ස්ථාන ගැන සැලකිලිමත් වෙමු. පිරිසුදු පරිසරය පණ මෙන් රැකීම ලාංකික අපගේ යුතුකමයි.

විනුරංජලී රාමනායක

6 ශ්‍රේණිය,

යහපත් එ‍ඬේරාගේ කන්‍යාරාමය,

කටුගස්තොට, මහනුවර.

අදහස්