මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

 අගනුවරට ආසන්න සිංහල බෞද්ධ උස 5'6" සියලු දුසිරිතෙන් තොර මා විදේශ අනුබද්ධ සමාගමක උපයන විට බදු ගෙවන වැටුපක් ලබන ජ්‍යෙෂඨ ඉංජිනේරුවෙකි. දෙමාපියන් ජීවතුන් අතර නොමැත. මා හට මගේම නිවසක් හා අමතර ආදායම් ඇත. මා සොයනුයේ අවු. 35 අඩු දැහැමි බුද්ධිමත් මනා පෙනුමෙන් යුතු තරුණියකි. 1 ශනි,​ චන්ද්‍ර,​ කුජ ඇත. තමාම උවද අමතන්න. Email : s​i​s​i​r​a​2​0​0​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​,​ FB : supushpamakaranda,​ දුරකථන 0113170470.
G98983

කඳානේ 76 දෙසැම්බර් උපන් ගොවි කතෝලික රැකියාවැති නිවසක් හිමි ශ්‍රවණ අබාධයක් තිබූ නමුත් හොදින් කථාකළහැකි 5' 4" කඩවසම් පුතුට රුවැති මනාලියක් දෙමාපියෝ සොයති. සාමාන්‍ය ජීවිතයට බාධාවක් නොවේනම් සුළු අාබාධයක් ඇති අයද ලියන්න. ගැළපේනම් භේද නොසැලකේ. 011-4030250.
G98739

බොදු ගොවි 1973 උපත ලද දින 42 කින් විවාහයෙන් නීතයානුකූලව වෙන්වී දැනට UAE හි ආයතනයක සේවය කරන තලඑළළු අඩි 4 අඟල් 11 උසැති මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍ය වලින් තොර යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන,​ ගුණගරුක,​ පවුල් බරින් නිදහස් සිය මිතුරාට යහපත් ගුණගරුක මෙනවියක් සොයයි. කේන්දර කොපිය සමග සියලු විස්තර පළමු ලිපියෙන් දැනුම් දෙන්න. e​m​a​i​l​-​s​a​n​j​e​e​w​a​.​p​r​a​s​a​d​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m
​G98741

මධ්‍යම පළාත බොදු ගොවි USA සේවය කරන Research Engineer 33, 5'11", පැහැපත් කඩවසම් දුසිරිතෙන් තොර පුතුට බොදු ගොවි උගත් පැහැපත් රූමත් ගුණගරුක දියණියක් විශ්‍රාමික දෙමව්පියන් සොයති. තොරතුරු කේන්ද්‍ර පිටපත සමඟ Email: [email protected] 
G98830

අදහස්