රැකී රක්‍ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්‍ෂා

ඇබෑර්තු - වෛද්‍ය

වෛද්‍යවරයෙක් අවශ්‍යයි. (MBBS) Col - 14. පෑලියගොඩ දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් (B.D.S) අවශ්‍යයි. Col - 08. 0777744011,​ 0112529450.
111442

ඇබෑර්තු - නිතිය / පරිපාලන

දෙමාපිය උරුමයෙන් ලැබෙන දේපල ගැටළුවක් විසඳීමට විශ්‍රාමික මනා පළපුරුද්දු ඇති නීතිඥවරයෙකු අවශ්‍යයි. ලැබෙන බූදලයෙන් කොටසක් ගාස්තු වශයෙන් පියවමි. 076-7707299. Email: [email protected]

111489

ඇබෑර්තු - වෙළඳ / අලෙවිකරණ

අලෙවි නියෝජිතයින් 100,000/= විධායකයන් කණ්ඩායම් නායකයන් 200,000/= ඉහල කොමිස්, මුලික වැටුපක්, විදේශ සංචාර, පදිංචි ප්‍රදේශයේ පත්වීම් දිනය වේලාව වෙන්කරගන්න. 0115-247907
112536

ඇබෑර්තු - කාර්මික

කොළඹ 15 පිහිටි ප්ලාස්ටික් කම්හලකට මනා පළපුරුද්දක් ඇති Injection Molding Maching ක්‍රියාකරුවෙකු උවමනායි. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැකිය. විමසීම් 0777362125.

112340

ඇබෑර්තු - මුද්‍රණ

දෙහිවල ගාලු පාරේ මුද්‍රණ ආයතනයකට චයිනීස් කටර් වැඩ දන්නා අය අවශ්‍යයි. 071-6817700,​ 0703878831,​ 0115510938.

111431

ඇබෑර්තු - රියදුරු

රියදුරකු අවශ්‍යයි. අලුත් කාර් ජීප් පදවා ඇති සහතික අවශ්‍යයයි. වැටුප 30,​000/​- සහ දීමනා. 0766911222 සුනිල්.

111798

ඇබෑර්තු - හෝටල් / බේකරි

කොළඹ පිහිටි අලුතින් ආරම්භවන තරු පන්තියේ හෝටලයකට කිචන් ස්ටුවර්ඩ්වරුන් බඳවාගැනේ. (පවිත්‍රතා හා පිරිසිදුකිරීමේ අංශය). පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ. හොඳ වැටුපක් සමඟ ආහාර, නිලඇඳුම් හා නවාතැන් සැපයේ. දු.ක.077-8912293.
111285

ඇබෑර්තු - කම්කරු

ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශන සමාගමකට ඇන්ටෙනා සවිකිරීමට රීගර්වරුන් අවශ්‍යයි. ලංකාවේ ඇති සේවා ස්ථානවල වැඩ කිරීමට පුළුවන් වසය 30ට අඩු පිරිමි අයදුම් කරන්න. ඉහල වැටුප්, දීමනා. ෆැක්ස්: 2437547, දු.ක: 2437545. [email protected] 
110074

ඇබෑර්තු - විවිධ

ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානයකට පුහුණු/ නුපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. 0815727663, 0779072615 මාතලේ පාර අඹතැන්න.
112299

ඔබ විශ්‍රාමිකද!!! අපි ඔබේ විශ්‍රාමයට වැඩි වටිනාකමක් දෙන්නෙමු. සුප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර සමාගමක. ඔබ බලාපොරොත්තු වන සියලුම ප්‍රතිලාභ සමග විශිෂ්ට රක්ෂාවක්. අමතන්න. 071-2219939.
111175

පිළියන්දල පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික ආයතනයක් සඳහා ඉතා ඉක්මණින් කර්මාන්ත සුපරීක්ෂකවරයෙකු අවශ්‍යයි. (පිළියන්දල අවට විශේෂයි) 0112508823
111381

අදහස්