20 සම්මතවීම ස්ථීරයි | සිළුමිණ

20 සම්මතවීම ස්ථීරයි

 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වැනි සංශෝධනය පළාත් සභාවලින් සම්මත කිරීමේ දී කුමන තත්ත්වයක් උද්ගත වුවද එය පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 ක ඡන්දයෙන් සම්මත කර ගැනීමට හැකි වන නිසා බලාත්මක වන බව පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා සිළුමිණට කීය.

පළාත් සභාවල මතය විමසීම සඳහා පනත් කෙටුම්පත යොමු කළේ එයින් මතු වන අදහස් පාර්ලිමේන්තුවේදී සලකා බැලීමට යැයි ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පැවැසීය. ඌව පළාත් සභාවේදී මෙය පරාජයට පත් වූ අතර දකුණු පළාත් සභාවේදී අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති විය.

පළාත් සභා සියල්ලෙහි ඡන්දය එක ම දිනයක පැවැත්වීම, පළාත් සභා විසුරුවන දිනය නියම කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පවරා ගැනීම සහ එක ම දිනයක පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම යනාදී යෝජනා 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත්ය.

අදහස්