විහාරස්ථානවල දේවාලවල පරිපාලනයට අත ගහන්නේ නැහැ | සිළුමිණ

විහාරස්ථානවල දේවාලවල පරිපාලනයට අත ගහන්නේ නැහැ

ශ්‍රී ලංකාවේ විහාරස්ථාන දේවාලවල පරිපාලනමය කටයුතුවලට කිසි විටෙක අත නොපොන බව නව බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

පසුගිය දිනෙක පුවත්පතක පළවුණ පරිදි අර්බුද පවතින දේවාලවලට නව නිලධාරීන් පත්කිරීමට අමාත්‍යවරයා සාකච්ඡා කොට ඇති බවට පළවූ ප්‍රවෘත්තිය නිවැරැදි නොවන්නක් බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින නීති රාමුව තුළ විහාර හා දේවාල ගම් පනතට පරිභාහිරව කිසිදු අයුරකින් විහාර හා දේවාලවලට නිලධාරින් පත් කිරීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු නොකරන බවත් අවධාරණය කරනු ලැබීය.

යම් විහාරස්ථානයක හෝ දේවාලයක අර්බුදයක් පවතින්නේ නම් විහාරස්ථානයේ දේවාලය තුළදීම ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම කොට විසඳා ගැනීමට හැකි සෑම උත්සාහයක් ම ගත යුතු බව අමාත්‍යවරයාගේ අදහසයි. එයට පරිභාහිරව විහාර හා දේවාලවලට කිසිදු අයුරකින් දේශපාලන පත්වීම් සිදු නොවිය යුතු බව අමාත්‍යවරයා විශ්වාස කරන්නකි.

මේ නිසා කතරගම මහා දේවාලයේ හෝ වෙනත් දේවාලවල නිලමේ දුර භාර ගැනීමට කිසිවෙකුටත් ආරාධනය නොකළ බව ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා අමාත්‍යවරයා වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. 

 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.