වැස්සත් නියඟයත් එකවර ආවේ දේශගුණ විපර්යාසවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි | සිළුමිණ

වැස්සත් නියඟයත් එකවර ආවේ දේශගුණ විපර්යාසවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි

මේ දිනවල රටේ පළාත් හතරක වැස්සත් පළාත් පහක නියඟයත් එකම කාලයේ පවතින්නේ ලොව දේශගුණ විපර්යාසවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිසර හා වන විද්‍යා මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය පවසන්නීය.

ලොව දියුණු රටවලින් හරිතාගාර විමෝචන වායු වැඩි වීම් නිසා පොළොව රත් වීම වැඩි වී ඇති බවද ඒ නිසා අප රටට ද දේශගුණ හා කාලගුණ විපර්යාස ඇතිවන බවද මහාචාර්යතුමිය පෙන්වා දෙන්නීය.

මේ දිනවල අපේ රටේ බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණ හා මධ්‍යම පළාත්වල වැසි පවතින අතර උතුරුමැද, වයඹ, නැගෙනහිර, ඌව, උතුරු පළාත්වල දරුණු නියඟයක් පවතී. පසුගිය සතිය වන විට නියඟය නිසා පුද්ගලයන් ලක්ෂ 20ක් පීඩාවට පත් වී සිටින අතර, වැස්ස නිසා ගාල්ල, මාතර, කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල පුද්ගලයන් දැඩි අවදානමකට ලක් වී සිටින බවත් මහාචාර්යවරිය පෙන්වා දෙන්නීය.

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවූ අතර, මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීමට ලොව උණුසුම් වීම ප්‍රධාන හේතුව බව ලොව කාලගුණ පර්යේෂණ ආයතන පෙන්වා දී ඇති බවත් මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ පෙන්වා දෙන්නීය.

මේ හරිතාගාර වායු දියුණු රටවලින් හා දියුණු වෙමින් පවතින රටවලින් වායු ගෝලයට පිට වීම අඩු කිරීමට ලොව සියලු රටවල් එක්ව කටයුතු කිරීමට පසුගිය වසරේදී පැරිස් සම්මුතිය අස්සන් කළ බවත් ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවද අපේ රටින් විවිධ කටයුතුවලදී නිකුත් වන හරිතාගාර විමෝචන වායු අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ පෙන්වා දෙන්නීය. 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.