වකුගඩු රෝගීන්ට ආශ්‍රැතිකරණ පද්ධතිය විවෘත කිරීම අද ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් | සිළුමිණ

වකුගඩු රෝගීන්ට ආශ්‍රැතිකරණ පද්ධතිය විවෘත කිරීම අද ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

 වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්යසාධන බළකාය මඟින් ක්‍රියාත්මක වන වකුගඩු රෝගී අවදානම් ප්‍රදේශ සඳහා පිරිසුදු පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියහි 250 වන ප්‍රති ආශ්‍රැතිකරණ ජල පද්ධතිය විවෘත කිරීම හා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ප්‍රාදේශීය වැඩමුළුව ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින පෙ.ව. 9.00 ට හොරොව්පොතාන රිටිගහවැව ශ්‍රී සද්ධර්මජෝතිකාරාම විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

එම උත්සවයට සමගාමීව හොරොව්පොතාන ප්‍රදේශය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් වකුගඩු රෝගය හඳුනා ගැනීමේ සායන පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. වැඩි විස්තර 0114354620 මඟින් දැනගත හැකිය. 

අදහස්