තුන් රෝදයට වේග සීමාවක් | සිළුමිණ

තුන් රෝදයට වේග සීමාවක්

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 40ක් දක්වා සීමා කෙරෙන ගැසට් නිවේදනය ලබන සතියේ නිකුත් කරනු ලබන බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා සිළුමිණට කීය.

ත්‍රිරෝද රථ අනතුරු වැඩි වුවත් ත්‍රිරෝද රථ සංගම් විසින් ත්‍රිරෝද රථ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි අතර ත්‍රිරෝද රථ නිෂ්පාදන සමාගම් වෙතින් අදාළ වාහන සම්බන්ධව ලබාගත් වාර්තාවලින් එම රථවල උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 35ත් 40ත් අතර විය යුතු බවද සභාපතිවරයා කීය. 

අදහස්