ලේක්හවුස් මුද්‍රිත මාධ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් 4 ය 4 අභියෝගය අද ඇඹිලිපිටියේදී | සිළුමිණ

ලේක්හවුස් මුද්‍රිත මාධ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් 4 ය 4 අභියෝගය අද ඇඹිලිපිටියේදී

ඉංජිනේරු බලකා සෙබළුන්ගේ සුබ සාධනය සහ එකි මූලස්ථානයේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට ඇවැසි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයන් සපයා ගැනීමේ අරමුණු පෙරදැරි කරගෙන එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ මුද්‍රිත මාධ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පවත්වනු ලබන 4ය4 ජිම්පෝ සහ මීට සමගාමීව පැවැත්වෙන යතුරු පැදි තරගාවලියේ අවසන් අදියර අද ඇඹිලිපිටිය තුංකම ඉංජිනේරු බලකා මූලස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

දේශීය සහ විදේශීය තරගකරුවන් රැසක් මෙවර තරගාවලියට එක්වන අතර නවීකරණය කරන ලද සහ නොකරන ලද මෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි අංශ යටතේ මේ තරගාවලිය පැවැත්වේ.

 

අදහස්