ලුවිස් පෙරමුණට | සිළුමිණ

ලුවිස් පෙරමුණට

ෆෝමියුලා 01 ග්‍රෝන් ප්‍රී මෝටර් රථ ලෝක ශූරතාවලියේ තවත් තරගයක් සැප්තැම්බර් 03 වැනිදා ඉතාලියේදී පැවැත්විය. එය ජය ගැනීමට සමත් වූයේ මර්සිඩිස් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ බ්‍රිතාන්‍යයේ ලුවිස් හැමිල්ටන්ය. මෙම ජයත් සමඟ ඔහු ලෝක ශූරතාවලියේ පෙරමුණට පැමිණීමට සමත් වූයේ ලකුණු 238 ක් හිමිකර ගනිමිනි. එහි දෙවන තැන ජර්මනියේ සෙබස්තියන් වෙටෙල්ටය. ඔහුට ලකුණු 235 කි.

 

අදහස්