2017 ඉදිරි කාර්තුවල කෘෂිකර්ම කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල පැහැදිලි වර්ධනයක් | සිළුමිණ

2017 ඉදිරි කාර්තුවල කෘෂිකර්ම කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල පැහැදිලි වර්ධනයක්

 ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබූ ලෝක ආර්ථික ඉදිරි දැක්ම (World Economic Outlook) ප්‍රකාශයට අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු නැඟී එන ආර්ථිකයන් හි වර්ධනයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව සඳහන් කොට තිබේ.

මේ අන්දමට ඉදිරි කාලයේ මෙරට ඇතුළු රට රටවල ආර්ථික වර්ධනයන් පිළිබඳව කරුණු දක්වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසන දේ හා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ 2017 මුල් මාස හයේ කාර්ය සාධනය සැකෙවින් පැහැදිලි කරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතාගේ හඬයි මේ.

ආර්ථික වර්ධනය

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ලෝක ආර්ථික ඉදිරි දැක්ම (World Economic Outlook) ප්‍රකාශනයෙහි නවතම නිකුතුවට අනුව ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය ක්‍රමයෙන් ශක්තිමත් වන බව පෙනී යයි.

යුරෝ කලාපයේ සහ ජපානයේ ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ ගිය ද, අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉදිරි වර්ධනය මන්දගාමී වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

නැගී එන ආර්ථිකයන්හි වර්ධන අපේක්ෂාවන් ඉහළ දමා ඇත.

ඉදිරි කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී දේශීය ආර්ථිකය ප්‍රමාණවත් වර්ධනයක් වාර්තා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

2017 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ දී ආර්ථිකයේ අඩු වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණ ද, ඉදිරි කාර්තු තුළදී ප්‍රමාණවත් වර්ධනයක් වාර්තා වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කෘෂිකාර්මික අංශයේ වර්ධනය, කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල සුබදායී ක්‍රියාකාරීත්වය මෙන්ම GSP+ සහනය නැවත ලබාගැනීම ආර්ථික වර්ධනය සඳහා දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

විදේශ අංශය

අපනයන ආදායම ඉහළ යෑම මධ්‍යයේ වුවද තුන්වන මසටත් වෙළෙඳ හිඟය පුළුල් විය.

අපනයන ආදායම 2017 මැයි මාසයේ 7.8% කින් (වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත) එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 841 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. (ජනවාරි - මැයි කාලසීමාව තුළ එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 4.4 ක් දක්වා 4.3% කින් ඉහළ ගියේය.)

ආනයන වියදම 2017 මැයි මාසයේ දී 8.6% කින් (වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත) එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 1.7 කින් ඉහළ ගියේය. (ජනවාරි - මැයි කාලසීමාව තුළ දී එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 8.6 ක් දක්වා 12.6% කින් ඉහළ ගියේය.)

2017 මැයි මාසයේදී වෙ‍ළඳ ගිණුමේ හිඟය 2016 වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය තුළ වාර්තා වූ එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 810 ට සාපේක්ෂව එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 886 තෙක් ඉහළ ගියේය.

2017 වසරේ පළමු මාස 05 තුළදී වෙළඳ ගිණුමේ සමුච්චිත හිඟය එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 4,200 ක් විය.

සංචාරක කර්මාන්තය සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ තුළින් ඉපැයීම්

සංචාරක පැමිණීම් සහ ඉපැයීම්

2017 ජූනි - 4.5% කින් 123,351 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. (ඉපැයීම්: එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 212)

2017 ජන - ජූනි - 4.8% කින් 1,010,444 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. (ඉපැයීම්: එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 1734)

විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ

2017 ජූනි - 13.5% කින් එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 557.6 ක් දක්වා පහළ ගියේය.

2017 ජන - ජූනි - 7.2% කින් එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 3,354.7 ක් දක්වා පහළ ගියේය.

2017 වසර තුළ දී විනිමය අනුපාතික ක්‍රමයෙන් අවප්‍රමාණය විය.

2017 මාර්තු මාසයේ සිට රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළ තුළ විදේශ ආයෝජන ශුද්ධ ලැබීමක් වාර්තා කළේය.

2017 මාර්තු මාසයේ සිට 2017 ජූලි 31 දින දක්වා රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළ තුළ එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 388.2 ක වටිනාකමකින් යුතු විදේශ ආයෝජන වාර්තා විය.

2017 වසර මුල සිට 2017 අගෝස්තු මස 01 දින දක්වා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ තුළ විදේශ ආයෝජනවල එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 246.4 ක සමුච්චිත ශුද්ධ ලැබීමක් වාර්තා කළේය.

2017 වසර තුළ දී විදේශ විනිමය වෙළඳපොළෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 800 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ජාත්‍යන්තර සංචිත ගොඩනැඟීම සඳහා ශුද්ධ පදනමකින් මිලට ගන්නා ලදී.

2016 වසර අවසානයේ එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 6.0 ක්ව පැවති දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය 2017 ජූලි මාසය අවසානය වන විට එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 6.7 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තුගත කර ඇත.

රාජ්‍ය අංශය

රාජ්‍ය අංශයේ ද වැඩිදියුණු වූ ක්‍රියාකාරීත්වයක් පෙන්නුම් කළේය.

2017 පළමු මාස 04 තුළ දී රාජ්‍ය ආදායම ද. දේ. නි. ප්‍රතිශතයක් ලෙස 4.5% දක්වා ඉහළ ගියේය.

බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 554.3 දක්වා 25.6% කින් ඉහළ ගියේය.

- මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) 11% සිට 15% දක්වා ඉහළ දැමීම, VAT බදු පදනම වැඩිවීම සහ RAMIS පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම.

2017 පළමු මාස 04 තුළ දී පුනරාවර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් ඉහළ යෑම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙමින් රාජ්‍ය වියදම සහ ශුද්ධ ණය දීම් ද. දේ. නි.යෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස 6.3% දක්වා ඉහළ ගියේය.

- ඉහළ පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ඉහළ පොලී ගෙවීම් (23.8%) වැඩි වශයෙන් දායක විය.

මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අයවැය හිඟය ද. දේ. නි. යෙහි ප්‍රතිශතයක් ලෙස 2016 පළමු මාස 04 තුළ දී වාර්තා වූ 1.9% (රුපියල් බිලියන 233.4) සිට 2017 පළමු මාස 04 තුළ දී 1.8% (රුපියල් බිලියන 233.2) දක්වා අඩු විය.

මුදල් අංශය

මුදල් ප්‍රසාරණය අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටමක පැවතුණි.

පුළුල් මුදල් (M2b) සැපයුමේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වර්ධනය 2017 මැයි මාසයේ වාර්තා වූ 21.4% හා සාපේක්ෂව 2017 ජූනි මාසයේ දී 21.2% ක ඉහළ මට්ටමක පැවතුණි.

පුළුල් සැපයුමේ සාමාන්‍ය වර්ධනය 2016 වසරේ වාර්තා වූ 18.1% සහ 2016 පළමු භාගයේ වාර්තා 18.2% හා සාපේක්ෂව 2017 පළමු භාගයේ දී 19.7% ක් විය.

ශුද්ධ දේශීය වත්කම් සහ ශුද්ධ විදේශීය වත්කම්වල ප්‍රසාරණය පුළුල් මුදල් සැපයුමේ වර්ධනය සඳහා හේතු විය.

2017 ජූනි මාසයේ දී පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය වර්ධනය මන්දගාමී වුවද ණය ප්‍රසාරණය ඉහළ අගයක පැවතුණි.

පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය ප්‍රමාණයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වර්ධනය 2017 මැයි මාසයේ දී වාර්තා වූ 18.9% හා සැසඳීමේ දී 2017 ජූනි මාසයේ දී 18.6% ක් දක්වා මන්දගාමී විය.

පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණයෙහි සාමාන්‍ය වර්ධනය 2016 වසරේ වාර්තා වූ 25.9% හා සැසඳීමේදී 2017 පළමු භාගයේ දී 20.0% ක් විය.

2017 ජූනි මාසයේ දී වාණිජ බැංකු විසින් පෞද්ගලික අංශය වෙත සපයන ලද ණයෙහි ඉහළ යෑම රුපියල් බිලියන 80.3 ක් විය.

ඉදිරි කාලයේ දී දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග සම්පූර්ණ වශයෙන් සම්ප්‍රේෂණය වීමත් සමග ණය වර්ධනය මන්දගාමී වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

වෙළඳපොළ පොලී අනුපාතික ඉහළ අගයක පැවතිය ද රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් ඵලදා අනුපාතිකවල සැලකිය යුතු පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කළේය.

රජය වෙත වූ විදේශීය ගලා ඒම මෙන්ම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන ආදායම් පදනම් කරගත් රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ක්‍රියාවලිය, රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළ තුළ පොලී අනුපාතික මත ඇති පීඩනය සැලකිය යුතු ලෙස අවම කිරීමට හේතු වී ඇත.

දැනට පවත්නා රජයේ සුරැකුම්පත් ඵලදා අනුපාතිකවල පහළ යෑම ඉදිරි කාලසීමාව තුළදී අනෙකුත් වෙළඳපොළ පොලී අනුපාතික වෙත ක්‍රමිකව සම්ප්‍රේෂණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

උද්ධමනය 2017 අප්‍රේල් මාසයේ සිට මන්දගාමී වීමක් පෙන්නුම් කරන ලදී.

2017 ජූලි මාසයේ දී කො. පා. මි. ද. මත පදනම්ව මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය අඩු වීමට ආහාර කාණ්ඩය ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වී ඇත.

2017 අවසානය වන විට උද්ධමනය මැදි තනි අගයක් දක්වා මන්දගාමී වී ඉන්පසුව ස්ථායි වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කෙරේ.

ආහාර මිල ගණන් මත වූ පීඩනය තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම සඳහා රජය විසින් සහල් ඇතුළු වැදගත් භාණ්ඩ කිහිපයක් මත වූ බදු අඩු කරන ලදී.

අදහස්