බිම හොඳ නම් අල හොඳ වේ | සිළුමිණ

බිම හොඳ නම් අල හොඳ වේ

අක්කරයක් සිටුවීමට බීජ අල කිලෝ 800ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයකින් කිලෝ 6000 ඉක්මවා අස්වැන්නක් මාස 2 1/2ක් වැනි සුළු කාලයකින් ලබාගත හැකි බව ඒ මහතා කියා සිටියේය. මේ අනුව සතුටට පත්විය හැකි කරුණක් වන්නේ වාර්ෂිකව අර්තාපල් වගා බිම් ප්‍රමාණය හා අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට හැකි වීමය.

දඹුල්ලේ ගොවියෝ පසුගිය කාලයේ අර්තාපල් වගාව සාර්ථක ලෙස සිදු කරමින් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට සමත් වූහ. ඉකුත් දා දිගම්පතහ අර්තාපල් වගාවක කුලුඳුල් අස්වැන්න එලෙස නෙළා ගත් අතර ගොවි ජනතාව එකට දොළහක - එකට දාහතරක තරම් සරුසාර අස්වැන්නක් නෙළා ගත්තේය.

හිටපු කෘෂිකර්ම උපදේශක සරත්චන්ද්‍ර බණ්ඩාර මහතාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කරන ලද මේ ආදර්ශ වගාව සඳහා ස්වකීය ධනය කැප කළේ කෘෂි ව්‍යාපාරිකයකු වූ ජේ. එන්. ජයලත් මහතාය. රජය හෝ පළාත් සභාව විසින් හෝ ආරම්භ කළ යුතුව තිබූ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමේ අනතුරුදායක ආර්ථික අවදානමක් බාරගත් ඒ මහතාට මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කරදර කීපයකට මුහුණ දීමට සිදු විය.“මාස් කන්නයට සුදුසු ඩිසයිරි වර්ගයේ බීජ සොයා ගැනීමට නුවරඑළියේ නොතිබිණි. පසුව යාපනයේ රෙඩ් ලසෝඩා නම් බීජ වර්ගයක් වගා කරන බව දැනගත් අතර ඒ අනුව එහි ගිය අප කිලෝ එක රුපියල් 260 බැගින් බීජ අර්තාපල් (කිලෝ 25 ) ගෝනි 20ක් හේලිස් සමාගමේ උපකාරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකි විය. මේ බීජ අර්තාපල් මාස 2 1/2න් අස්වැන්න ලබා දෙනවා” යැයි සරත්චන්ද්‍ර බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.ඒ අනුව දුෂ්කරතා මධ්‍යෙය් සොයාගත් බීජ අල සිටුවීම සඳහා දඹුල්ල, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව යන ප්‍රදේශවලින් ගොවීන් 20ක් තෝරාගෙන ඔවුනට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දී වගාව ආරම්භ කෙළේය. පසුගිය මාර්තු මාසයේ (13 දා) සාර්ථක අස්වැන්න නෙළාගනු ලැබුවේ මාස 2 1/2කට පෙර සිටුවන ලද ආදර්ශ වගාවකය. එම ආදර්ශ වගාව දඹුල්ලේ ඉබ්බන්කටුව ප්‍රදේශයේ ගොවි බිමක වගාවකිනි. සෙසු ආදර්ශ වගා බිම්වල අස්වැන්න නෙළීම ද ඒ අනුවම සාර්ථක වූ අතර, එළෙස සිදු කළ හැම ආදර්ශ වගාවකින්ම සාර්ථක අස්වැන්න ලබා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

දඹුල්ල අවට අන්තර් දේශගුණික කලාප ප්‍රදේශයන්හි මාස් කන්නයේදී අර්තාපල් වගාව සාර්ථකව සිදු කළ බව පවසන බණ්ඩාර මහතා අවශ්‍ය බීජ අල සපයා ගැනීමට ගොවි ජනතාවට පහසුකම් සැපයිය යුතු බවද පැවසීය. ඔහු පවසන අන්දමට අක්කරයක් සිටුවීමට බීජ අල කිලෝ 800ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයකින් කිලෝ 6000 ඉක්මවා අස්වැන්නක් මාස 2 1/2ක් වැනි සුළු කාලයකින් ලබාගත හැකි බව ඒ මහතා කියා සිටියේය. මේ අනුව සතුටට පත්විය හැකි කරුණක් වන්නේ වාර්ෂිකව අර්තාපල් වගා බිම් ප්‍රමාණය හා අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට හැකි වීමය.

දඹුල්ල අවට නව අර්තාපල් වගා ඇරැඹීමත් සමඟ දේශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ ගොස් ඇති නිසා අපනයනය කරන අර්තාපල් ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත.

මේ හේතුවෙන් අර්තාපල් ආනයනය සඳහා පිටරටවලට ඇදී යන ජාතික ධනය අවමකර ගැනීමට හැකිව තිබේ. රටට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය රටේම නිපදවා ගැනීමට යොමුවීම සාධනීය කටයුත්තකි. ලංකාවේ අර්තාපල් වගාව ආරම්භ කිරීමේ පුරෝගාමි වූ නෝමන් ගුණතිලක මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ අර්තාපල් වගාව රටේ සියලු ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවය. එමඟින් අපට අවශ්‍ය අර්තාපල් ප්‍රමාණය නිපදවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතරම ආනයනය කිරීමටද උත්සාහ කළ හැකිය. සාර්ථක පස සරු අර්තාපල් අස්වැන්නක් ගෙන ඒමට ඉවහල් වේ. 

 

අදහස්