ගංවතුර විපතින් අසරණ වූ දරු දැරියන්ට අධ්‍යාපනික ශිෂ්‍යත්ව | සිළුමිණ

ගංවතුර විපතින් අසරණ වූ දරු දැරියන්ට අධ්‍යාපනික ශිෂ්‍යත්ව

පසුගිය මැයි මාසයේ දී ඇති වූ ගංවතුර ආපදාවට ගෙදුරු වූ රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර, කළුතර සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක පහේ විපතට පත් පවුල්වල දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ශිෂ්‍ය ආධාර වැඩසටහනක් කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිනි චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ඇරැඹිණි. ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් සිය මව පියා‍ හෝ දෙමවුපියන් අහිමිව අසරණ වූ දරුදැරියන් 28 දෙනෙකුට අධ්‍යාපනික ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමනු ලැබිණ.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මව පියා හෝ දෙදෙනා ම අහිමි වූ දරුවන් සහ විශේෂ රැකවරණය අවශ්‍ය දරුවන් සඳහා විශේෂ රැකවරණ වැඩසටහනක් සැලසුම් කර තිබේ. මේ සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ද සහය ලැබේ.

ගංවතුර උවදුරෙන් දිවයින පුරා දරුවන් 84,000 ක් පීඩාවට පත් වූ අතර 54 දෙනෙකුට දිවි අහිමි විය. 28 දෙනෙකුට මව පියා හෝ දෙදෙනාම අහිමි විය. මේ දරුවන් සහ කාන්තාවන්ගේ අධ්‍යාපනික හා ආර්ථික තත්ත්වය ගොඩ නංවාලීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අර‍ඹන ලෙස ඇමැතිවරිය ජනාධිපතිවරයාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් රුපියල් මිලියන 75ක් ලබා දෙන ලදි. එම මුදලින් පීඩාවට පත් ළමුන්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිය තහවුරු කරමින් තෝරාගත් දරුවන් වෙත වයස අවුරුදු 18 වන තෙක් මසකට රු. 1500 - 2000 බැගින් ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීමට පියවර ගනු ලැබිණි. මෙම මුල්‍යාධාරය කැපකරු මාපිය ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රියාවට නැංවේ. ඉතුරුම් තැන්පත් මඟින් ලබාදෙන අතර අදාළ ඉතුරුම් තැන්පතුව දරුවාගේ නමට රජයේ බැංකුවක තැන්පත් කෙරේ. මාස තුනකට වරක් මෙම මුදල් තැන්පත් කෙරෙන අතර දරුවන් ගේ සම්පූර්ණ පාසල් අධ්‍යාපනය හමාර වන තුරුම එය ලබා දෙන බවද දරුවන්ට එම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කරමින් ඇමැතිවරිය කීවාය. මෙයට අමතරව කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් දරුවකුට යට ඇඳුම් කට්ටල තුන බැගින් ද ලබා දෙන ලදි. පාසල් අධ්‍යාපනය නිම වීමෙන් පසුව අවශ්‍යතාවය අනුව උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ද මෙලෙස ආධාර ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවද ඇමැතිවරිය සඳහන් කළාය.

ආපදාවන්ට ගොදුරු වී අවතැන් වී සිටින කාන්තාවන් ආර්ථික හා සාමාජීය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා කෙටිකාලීනව කාන්තාවන් මුහුණ දෙන තාක්ෂණික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට සහය වීම සහ දිගුකාලීනව ඔවුන්ගේ ජීවනෝපය මාර්ග නගා සිටුවීමට අවශ්‍ය ආධාර ලබාදීම, චක්‍රීය ණය ක්‍රම හඳුන්වා දීම, ශිල්පීය පුහුණුව, නිෂ්පාදන අලෙවිය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරයි. ආපදා තත්ත්වය කදී හා පසුව ළමුන්ගේ සහ කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා මැදිහත්වීම. ම‍නෝ සමාජීය සහය ලබාදීමට ද කටයුතු කෙරේ.

අවතැන් කඳවුරු හා පාසල් වැනි පොදු ස්ථාන කේන්ද්‍ර ගතව මෙම ම‍නෝ සමාජීය සංවර්ධන වැඩසටහන් දියත් කෙරේ.

මෙම වැඩසටහන්වලින් හඳුනාගත් උපදේශන අවශ්‍යතා ඇති කාන්තාවන් හා දරුවන් සඳහා ප්‍රතිකාර සේවා ලබාදීමට ද පියවර ගැනේ. මේ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ උපදේශන නිලධාරීන්, සහන සොහොයුරියන්, ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්, ළමාරක්ෂක නිලධාරීන් හා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරීන් ගේ සහය ලබා ගනු ලැබේ.

අසරණ වූ දරුවන්ගෙන් විශේෂ රැකවරණය අවැසි දරුවන් ළමා නිවාසගතවීම වළක්වාලමින් ඔවුන් සුදුසු පුද්ගල භාරකාරීත්වයකට පත්කිරීම, මව, පියා හෝ දෙදෙනා ම අහිමි දරුවන් ගේ භාරකාර පවුල් නගා සිටුවීම, පසු විපරම් කටයුතු පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ඉටු කැරේ.

අදහස්