මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ බොදු ගොවි 1991 උපන් උස 5' 2" යි. ව්‍යාපාර කළමනාකරණය උපාධිය ලබා රැකියාවක නියුතු දියණියට උගත් ගුණවත් සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයයි. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග විමසන්න. m​a​l​s​r​i​p​1​2​1​9​6​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B94192

කොළඹ බොදු දේව අවු: 23,​ උස 5 '4'' පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය රූමත් දියණියට උගත් ගුණ යහපත් පුතකු ව්‍යාපාරික පියා සොයයි. සියලු විස්තර කේන්ද්‍ර පිටපත සමග විමසන්න. s​s​s​m​a​n​g​a​l​a​y​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B94313

දකුණේ පදිංචි පියා බොදු සලාගම මව බොදු කරාව විසි පස් හැවිරිදි උස 5' 2" තළෙළු වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය දියණියට යෝජනා කර තැබීමට ගුණයහපත් වෛද්‍ය ඉංජිනේරු පුතෙකු විශ්‍රාමික මව සොයයි. එකම සොයුරිය වෛද්‍ය වරියකි විවාහකයි.
B94186

බස්නාහිර බොදු ගොවි 1986,​ 5' 4" වරළත් ගණකාධිකාරී අවසාන කොටස හදාරණ රජයේ ව්‍යාපෘතියක සේවයේ නියුතු රූමත් පවුලේ එකම දියණියට සහකරුවෙක් දෙමාපියන් සොයයි. කේන්ද්‍ර පිටපත සමග විස්තර එවන්න.
B94203

බොදු /​ ගොවි කොළඹ පදිංචි වැදගත් දෙමව්පියන් 28 හැවිරිදි මියුසියස් විදුහලේ අධ්‍යාපනයලත් උගත් පැහැපත් රූමත් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක උසස් රැකියාවක නියුතු බෞද්ධ හැදියාවැති චාම් ගතිගුණ හෙබි දියණියට ගැලපෙන සහකරුවෙකු සොයයි. කුජ 2 ට ගැළපෙන කේන්ද්‍ර හිමි අය පිටපතක් සමග පවුලේ විස්තර p​r​o​p​c​m​b​8​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ එවන්න.
B94279

සිංහල බොදුගොවි බත්ගම් එංගලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයකින් IT උපාධිය ලබාගත් කොළඹ පුද්ගලික අංශයේ ප්‍රධාන ආයතනයක තත්ව පාලන ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස සේවයකළ 1983 උපන්, උස 5'3''දහමට ලැදි කාරුණික දැකුම්කළු ප්‍රියමනාප දියණිය සඳහා රැකියාවක නියුතු උගත් සමවයස් වැදගත් ගතිපැවතුම් ඇති කාරුණික සහකරුවෙකුට දෙමාපියන්ගෙන් ඇරයුම්. භේද නොසැළකේ. හඳහන, දුරකථනය, ලිපිනය සහ පවුලේ තොරතුරු සහිතව ලියන්න. ඊමේල්- [email protected]
B94338

‍කොළඹ බොදු දු/කා වැදගත් පවුලක රාජ්‍ය බැංකුවක සහකාර කළමණාකාර MBA උපාධිධාරි 46, 5'3''උසැති ප්‍රසන්න පෙනුමැති, ඉංග්‍රීසි භාෂාව මැනවින් හෙඹවිය හැකි දියණියට, උගත් වැදගත් රැකියාවක නියුුතු අයකු දෙමාපියන් සොයයි. අත්සනට සීමාවූ විවාහයකින් නීතියෙන් වෙන්වී ඇත. පවුලේ සියලු විස්තර කෙන්දර පිටපතක් සමඟින් යොමුකරන්න. ඊමේල්- [email protected]
B94409

අදහස්