මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු ගොවි වයස 48 මාස 06 උස 5' 7" නිවසක් කඩ කාමර ඉඩමක් ඇතුළු කෝටි 4 ක පමණ දේපළ හිමි උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමාව හදාරා ඇති ව්‍යාපාරික මා හට සුදුසු සහකාරියක් සොයයි. කේන්ද්‍රය සමග ලියන්න.
G94198

දකුණේ බොදු ගොවි වයස 29,​ උස 5 '6'' පරිගණක ඉංජිනේරු පවුලේ දෙවැනි පුතාට සම කුල උසස් අධ්‍යාපනය ලැබූ රැකියාවැති දුවක් රජයේ විශ්‍රාමික දෙමාපියන් සොයයි. සියලුම විස්තර ජන්මපත්‍රය සහ දුරකථන අංකය සමග ලියන්න.
G94133

පේරාදෙණියට ආසන්නව බොදු ගොවි /​ කරාව අවු. 38,​ 5'5'' උපාධි රහිත උගත් අගනුවර පුද්ගලික ආයතනයක විධායක තනතුරක් දරන නිවසක්,​ වාහනයක් හිමි පුතුට,​ රැකියාවැති,​ සිහින් රූමත් අවු. 28 - 33 දියණියක් මව සොයයි. g​a​y​a​p​e​r​e​r​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G94100

බස්නාහිර බොදු ගොවි වයස අවුරුදු 41 හා උස 5' පමණ වන සුරා සූදුවෙන් තොර ලංකාවේ දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක් හිමි උපාධිධාරී කඩවසම් පවුලේ බාල පුතුට නවීන පන්නයේ නිවසක් නවීන පන්නියේ වාහන ඇතුළු තවත් මිලියන ගණනක නිශ්චල දේපළ හිමිය. ව්‍යාපාරික දෙමාපියන් වන අප සොයනුයේ රූමත් දහමට ලැදි දියණියකි. අඩු වයස් පිළිබඳ විශේෂයෙන් සලකා බැලේ කෙටි ඇසුරකින් ඉක්මන් විවාහයක් සඳහා තමාම අමතන්නේ නම් යෝග්‍ය කොට සලකමි. හඳහන් ගැලපීම ගැන සලකා නොබලන අතර දුප්පත්,​ පොහොසත් භේද නොසැලකේ. (දික්කසාද,​ වැන්දඹු ද සලකා බැලේ),​ දුරකථන - 0115812628.
G94327

බොදු /​ ගොවි අවු. 70 විශ්‍රාමික මා විවාහය සඳහා සොයනුයේ අවු. 50 හෝ 60 ක් වයසැති සේවයක නියුතු කාන්තාවකි.
G94226

1984 උපන් උස 5' 6" වන රැකියාව ලෙස බිල්ඩින් කොන්ත්‍රාත් ගැනීමත්,​ තමාගේම කඩයක් හා දෙමහල් නිවසක් හිමි පවුලේ තෙවැනි පුතුට සාමාන්‍ය පවුලක දියණියක් දෙමාපියන් සොයයි.
G94513

1984 නොවැම්බර් උපන් බොදු ගොවි ඩී.එස්.එස්. විද්‍යාලයේ උගත් විද්‍යාවේදී උපාධිධාරී,​ දැනට සිංගප්පූරුවේ පරිගණක ඉංජිනේරු රැකියාව කරයි. පියකරු හිතෛශී යුවතියකට ආරාධනයයි. භේද නොසැලකේ. c​h​a​m​i​l​3​0​0​1​@​l​i​v​e​.​c​o​m​G94161

1984 නොවැම්බර් උස 5' 8" දුසිරිතෙන් තොර ආගමට ලැදි වවුනියාව විශ්වවිද්‍යාලයක ස්ථිර සේවය නියුතු කඩවසම් පුතුට ස්ථිර ආදායමක් නිවසක් හිමි ගුණගරුක ප්‍රියමනාප දියණියක් දෙමාපියන් සොයයි. n​a​c​g​e​e​t​h​d​e​s​i​l​v​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G94241

අදහස්