ප්‍රාථමික වෙළෙඳපොළෙන් ඉහළට ගතයුතු සාදික්කා | සිළුමිණ

ප්‍රාථමික වෙළෙඳපොළෙන් ඉහළට ගතයුතු සාදික්කා

සාදික්කා වගාව මිශ්‍ර වගාවක් ලෙස කරගෙන යන අතර සාමාන්‍යයෙන් තනි වගාවක් ලෙස නොකිරීම විශේෂත්වයකි. තනි වගාවක් ලෙස කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් සාදික්කා පැළ අතර පරතරය මීටර් 6ක් හෝ අඩි 20ක් පමණ විය යුතුය. පැළ කුඩාම කාලයේදී හොඳින් සෙවණ අවශ්‍ය වේ. එනම් මුල් කාලයේදී 60%ක සෙවණක්ද දෙවන අවුරුද්දේදී 40% -20% අතර සෙවණක්ද අවශ්‍ය වේ. පස් වන අවුරුද්දේදී සෙවණ රහිතව වගා කළ හැකිය. සාදික්කා පැළ සිටුවීමේදී අඩි 2ක් ගැඹුරු අඩි 2ක් දිග පළලින් යුතු වළක් සාරාගත යුතුය. හොඳින් දිරූ ගොම කොටස් සමඟ මතු පිටපස් යොදන්න. ඉන් පසු පැළ සිටුවන්න. මුල් කාලයේ පැළය වටා හොඳින් වසුන් යොදන්න. නැති නම් පැළයේ මුල් අනාරක්ෂිත වේ. පැළ සිටුවා මුල් කාලයේදී විටින් විට වතුර යොදන්න.

වාණිජ වගාවක් සඳහා

වාණිජ වගාවක් සඳහා පැළ යොදාගැනීමේදී බීජ පැළවලට වඩා බද්ධ පැළ යොදාගැනීම ඉතා යෝග්‍ය වේ. ඒ සඳහා නිසි ලෙස බද්ධ කළ පැළ යොදාගන්න. නැති නම් වගාව අසාර්ථක වේ. මේ නිසා පැළ ලබාගැනීමේදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පැළ තවාන්වලින් පැළ ලබාගන්න. බීජ පැළවලින් අස්වැන්න ලබාගැනීමේදී අවුරුදු 6-7ක් අතර කාලයක් ගත වේ. එහෙත් බද්ධ පැළවලින් අස්වැන්න ලබාගැනීමේදී අවුරුදු 4ක කාලයක් ගත වේ.

පැළ බද්ධය

පැළ බද්ධ කිරීම සඳහා අවබෝධයක් තිබිය යුතුය. මේ සඳහා මුලින්ම ගැහැනු සහ පිරිමි මල් එන පැළ හඳුනාගැනීමට හැකි විය යුතුය. මේ සඳහා පැළවල මල් එන තෙක්ම සිටිය යුතුය. පිරිමි මලක පරාගධානිය තිබෙන අතර ඩිම්බකෝෂය නැත.

එමෙන්ම ගැහැනු මලක පරාගධානිය නැති අතර ඩිම්බකෝෂය තිබේ. පරාගනය වීමට නම් මේ ආකාරයට තිබෙන ගැහැනු මල් දහයකට පිරිමි මල් එකක් තිබිය යුතුය. පැළ බද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ගැහැනු ශාකයි. මේ ආකාරයට තෝරාගත් ගැහැනු ශාක බද්ධ කිරීමට යොදාගැනේ.

වැඩි අස්වැන්නක් නෙළාගැනීමට නම් මේ ශාක යොදාගෙන පැළ බද්ධ කළ යුතුයි. බද්ධ පැළ සාදා ගැනීම පහසුය. එයට හේතුව ඉක්මනින් වැඩි අස්වැන්නක් ගත හැකිවීමයි. එහෙත් බීජ පැළ සෑදීමට වැඩි ඉඩක් වැය වේ. මෙය වාණිජ ක්‍රමයේදී නම් ඉතා අවාසිසහගත වේ.

විදේශ වෙළෙඳපොළ

විදේශ වෙළෙඳපොළ දිනාගැනීම වර්තමාන අවශ්‍යතාවක් වී තිබේ. එහෙත් ඊ‍ට සුදුසු ආකාරයට අපේ භෝග පිළියෙල කළ යුතුය. මේ දිනවලට බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ අපනයන භෝග සඳහාය.

පවතින අපනයන භෝග අතුරින් සාදික්කාවලට හිමි වන්නේ සුවිශේෂ ස්ථානයකි. මේ සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇත්තේ විදේශ වෙළෙඳපොළෙහිය. සාදික්කාවල පවතින කල් පවතින ගුණය නිසා මේ තත්ත්වය උදා වී තිබේ.

ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයෙන් මෙන්ම ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවලින් විදේශ වෙළෙඳපොළ සඳහා සාදික්කා සපයයි. එහෙත් පවතින ඉල්ලුම සපුරාලීමට තරම් ප්‍රමාණවත් සැපයුමක් කිරීමට සැපයුම්කරුවෝ අසමත්ව සිටිති. මිල පිළිබඳ අභියෝගයක් කිරීමට නම් වෙළෙඳපොළ සැපයුම් ප්‍රමාණය පිළිබඳ සැපයුම්කරුවා පැහැදිලි අවබෝධයකින් සිටිය යුතුය.

මිල හැසිරීම

වෙළෙඳපොළේදී සාදික්කා මිල අවිනිශ්චිත ලෙස උච්චාවචනය වේ. මෙය වගාකරුවන්ට දරාගැනීමට අපහසු අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙළක් නැත. සාදික්කා වගා කරන්නන් කුඩා ප්‍රමාණයෙන් කණ්ඩායම් ගතව සාදික්කා වෙළෙඳපොළට සපයයි.

මෙය වෙළෙඳපොළට ප්‍රමාණවත් නැත. වගා කරන ප්‍රමාණය ඉතා සුළු නිසා ගොවීන් සැලැසුම් කරගත් ගොවි සමිති මඟින් සාදික්කා වෙළෙඳ‍පොළට සපයයි. මේ අනුව සාදික්කා භෝගය වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමේ නිසි ක්‍රමවේදයක් නැත. මේ නිසා බොහෝ ගොවියෝ තවමත් සාදික්කා ප්‍රාථමික භෝගයක් ලෙස වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කරති.

කාලයක් මේ අයුරින් කරගෙන ගියද සාදික්කා ප්‍රාථමික භෝගයක් ලෙස පිළිගැනීමට ඉල්ලුම්කරුවෝ අකැමැති වී ඇත. මේ නිසා අතරමැදියන්ට අලෙවි කිරීමට සිදු වී තිබේ.

අතරමැදියෝ සාදික්කා වේළීමට මෙන්ම සැකසීමට ඇති මිල ගණන් ද අඩු කරගනිමින් සාදික්කා මිලට ගනිති. මේ නිසා අපේක්ෂිත ලාභය ලබාගැනීමට ගොවියාට නොහැකි වී තිබේ.

වෙළෙඳපොළ තුළ පළමු ශ්‍රේණියේ සාදික්කා කිලෝවක් රුපියල් 600ක‍ට තීරණය කර ඇති අතර, එවැනි මිලකට තීරණය කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් අයුරින් ගොවියෝ සැකසුම් නොකරති. මේ නිසා රුපියල් 530කටත් ව‍ඩා අඩු මිලකට සාදික්කා මිල තීරණය වේ. සාදික්කා විදේශ වෙළෙඳපොළ වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන අතර සුළුතරයක් දේශීය වෙළෙඳපොළේද අලෙවි වේ.

සාදික්කාවලින් ඇති අනෙක් ප්‍රයෝජනය නම් වසාවාසි සඳහාද මේ භෝගයෙන්ම ද්‍රව්‍ය සපයාගත හැකි වීමයි.

ඍජු භෝගයක් වශයෙන් වගා කිරීමට සාදික්කා ගොවීන් නොපෙලඹීම නිසා සාදික්කා ප්‍රමාණය අඩු වී ඇත. මේ නිසා පළමු ශ්‍රේණියේ හා දෙවැනි ශ්‍රේණියේ සාදික්කා සඳහා වැඩි මිල පරාසයක් නැති බැවින් ගොවියෝ සාදික්කා මහා පරිමාණයෙන් සැපයීමට උනන්දු නොවෙති. මේ සඳහා මඟ පෙන්වන වැඩපිළිවෙළද ඉතා කුසීත බැවින් තවමත් සාදික්කා වෙළෙඳපොළ දිළිඳු මට්ටමක පවතී. මේ තත්ත්වයට සාදික්කා වෙළෙඳපොළ වෙනුවෙන් පවතින ප්‍රතිපත්ති බලපායි. 

තොරතුරු සම්පාදනය
• ආචාර්ය ආනන්ද සුබසිංහ
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
මධ්‍යම පර්යේෂණ ආයතනය
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මාතලේ

• ප්‍රියන්ති දිස්නා අධ්‍යක්ෂ (නියාමන)
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පේරාදෙණිය ගැටඹේ

අදහස්