පැඟිරි නිෂ්පාදනයේ මිල හැසිරීම | සිළුමිණ

පැඟිරි නිෂ්පාදනයේ මිල හැසිරීම

වෙළෙඳපොළ මිල හැසිරීමේ දී ඉල්ලුමෙන් මෙන්ම සැපයීමෙන්ද දැඩි බලබෑමක් එල්ලවේ. යම් නිශ්චිත භාණ්ඩයකට වෙළෙඳ ඉල්ලුම වැඩි වූ විට මිල මට්ටම පහළ යාම සාමාන්‍ය ස්වභාවයකි. එමෙන්ම සැපැයුම වැඩි කාලයට මිල මට්ටම පහළ යාම සාමාන්‍ය ස්වභාවයයි. මේ තත්ත්වය සාමාන්‍ය කරගනිමින් නිෂ්පාදනයට විසඳුමක් දීමට අවශ්‍ය වේ. ගොවි බිමේ දී මේ තත්ත්වය ගොවියට පැහැදිලි නැත. එහෙත් වෙළෙඳ පොළ හැසිරීමේ බල පෑමට ද ඔහුට අත් විඳීමට සිදුවේ.

වැඩි පුර වගා කිරීම වැඩි අස්වැන්නක් නෙළා ගැනීම, අස්වැන්න නාස්ති වීම මේ සියල්ලම ගොවියාගේ ආර්ථිකය කෙරෙහි ඍජුවම බලපායි. වගාවේ දී පොහොරවලට ගෙවන මිල, බීජවලට ගෙවන මිල , මේ සියල්ල අවසානය නිෂ්පාදනයෙන් අත්පත් කර ගැනීමට හැකියාව ගොවියාට තිබේද? එසේ හැකිවේ නම් ගොවියා සාර්ථක වේ. එහෙත් මේ සියල්ල නිෂේධ කර ගැනීමට සහ අපේක්ෂාභංගත්වයට පත් කර ගැනීමට සිදුවන්නේ අත් විඳි මහන්සිය අත්පත් කරගත නොහැකි විටය. සියලුම වගාවන්ට මෙන්ම මේ සිද්ධාන්තය පැඟිරි වගාවට ද පොදු නීතියක් වේ.

වර්තමානයේ ඉහළ ආර්ථික වටිනාකමක් හීන් පැඟිරි සහ මහ පැඟිරි සඳහා ඇත. පැඟිරි වාර්ෂික භෝගයක් වන බැවින් වගාකිරීම වඩාත් වාසිසහගතය. වර්තමානයේ බොහෝ ගොවීයෝ මේ තත්ත්වය අවබෝධ කර නොගනිති. එය ට හේතුව ලාංකික ගොවියා සාම්ප්‍රදායික භෝග රටාවකට හුරුවීමය.

සාම්ප්‍රදායික භෝග පිළිබඳව පමණක් ඇති ආකල්ප නව වගා ක්‍රම මෙන්ම වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයේ නව්‍යතා හඳුනාගැනීම ප්‍රමාද කරයි. මේ නිසා සාම්ප්‍රධායික භෝග රටාව සමඟ වාණිජ භෝග හඳුනාගැනීමට ද ගොවියා යොමු විය යුතු කාලය එළඹ ඇත. සුවඳ විලවුන් මෙන්ම කාන්තා ආලේප නිෂ්පාදනය කිරිමේදී පැඟිරි යොදා ගැනීම නිසා ලෝක වෙළෙඳපොළේ පැඟිරි සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතී. දේශීය වෙළෙඳපොළේදී පැඟිරි සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් නොමැත. මෙයට හේතුව දේශීය නිෂ්පාදන සඳහා පැඟිරි භාවිතය අවභාවිතා වීමය. සිලෝන් සිට්‍රොනෙල්ලා ලෙසින් හඳුන්වන දේශී පැඟිරි සඳහා යුරෝපීය වෙළෙඳපොළේ අධි ඉල්ලුමක් ඇත. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල අන්තර්ජාතික වෙළෙඳපොළේ අධි ඉල්ලුමක් තිබේ. දේශීය වෙළෙඳපො‍ෙළ් කාලය අනුව මෙය වෙනස්වීමක් සිදුවේ.

දේශීය ගොවිපොළවළ පැඟිරි මිල ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී. එහෙත් 2016 අවසන් කාර්තුව කාර්තුව වනවිට මිල ක්‍රමික ලෙස පහළ වැටුණු අතර 2017 පළමු කාර්තුව අවසන්වීමත් මිල ඉහළයාමක් දක්නට ලැබුණි. මෙහිදී මිල උච්චාවචනය දිගින් දිගට පැවැතුණි.

මෙය පැඟිරි වෙළෙඳ පොළේ අධි උද්ධමනයක් ඇති වූ අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වාදිය හැකිය.

2010-2013 දක්වා කාලය තුළදී පැඟිරි වගාවේ ගොවිපොළ මිල යම් ස්ථාවර තත්ත්වය පැවැති අතර 2013 මාර්තු මාසයෙන් පසු ක්‍රමයෙන් මිල නැග්මක් සිදුවිය. නැවතත් දෙසැම්බර් මාසයේ මිල බැස්ම සිදු වූයේ සැපයුම අධිකවීම හේතුවෙනි.

දිල්හාරී වික්‍රමසිංහ

අදහස්