නිවාස හා ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩම්

ගේ දොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

නුගේගොඩ නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ක්වීන්ස් පාර්ක් අසල පදිංචියට ව්‍යාපාරයකට සුදුසු කාමර 05 සියලු පහසුකම් සහිත විශාල නිවසක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් පර්චස් 13.5 අමතන්න. 0112810238,​ 0779546446.

046506

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.