කුමරතුඟුවන්ගේ සේවාව | සිළුමිණ

කුමරතුඟුවන්ගේ සේවාව

දෙස, බස, රැස තෙරුවනක් හැටියට හඳුන්වා දෙමින් අපේ භාෂා සාහිත්‍යයට ඉමහත් සේවාවක් කළ උදාර චරිතයකි මුනිදාස කුමාරතුංග මහතා. යුරෝපීය ජාතීන්ගේ පාලනය නිසා දෙස, බස, රැස පිරිහීමට ලක් විය. මෙතුමාගේ ජීවන සමය ඉංග්‍රීසි පාලනයට යටත් වූ සමයකි.

මඟුල් කෑම, හත් පණ, කුමර ගී, හීන්සැරය ඇතුළු ළමා අප වෙනුවෙන් අනඟි පොත් පත් රැසක් මෙතුමා විසින් ලියා පළකොට ඇත.

එතුමා තම අදීන අදහස් නොබියව ප්‍රකාශ කළේය. ලක්මිණි පහන, හේළියෝ (ඉංග්‍රීසි) වැනි ප්‍රකාශන මඟින් - තම භාෂා සාහිත්‍ය වැඩ පිළිවෙළ දියත් කළහ.

පැරැණි ගද්‍ය පද්‍ය සාහිත්‍ය පොත් රැසකට විවරණ ලියා පළ කොට ඔහු කළ සේවය වර්තමාන බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වී ඇත. මෙතුමා ළමා සාහිත්‍යයට කරන ලද සේවය අදත් අපි රසවත් ලෙස සිහිපත් කරන්නෙමු.

“මහ පුදුමෙකි
මලක මලෙකි
නැහැ ඒ සකි
සමනළයෙකි”

“සිරිමත් මගෙ සකි
යහපත් ළමයෙකි
නුවණත් ඇත්තෙකි
වැඩටත් සමතෙකි”

කුමාරතුංගයන් ලියූ මෙවැනි රසවත් කෙටි කවි අපේ මතකයේ සදා රැ‍ඳේ. ලක් මිණි පහනේ බොහෝ කතු වැකිවල ධනාත්මක චින්තනය නිර්මාණාත්මකව ඉදිරිපත් කොට ඇත. මෙතුමාගේ ජීවිත කාලය කෙටි වුවත් සාහිත්‍යකරණය මඟින් කරන ලද සේවය වසර සියයක් ජීවත් වූවකු කළ සේවාවකට සමානය. අපේ රටේ ජාතික භාෂා දිනය හැටියට මාර්තු 02 දින නම් කොට ඇත්තේ මේ පඬිවරයාට ගරු කිරීමක් වශයෙනි.

ඩබ්ලිව්. ඒ. විහාරා

9 ශ්‍රේණිය,

ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය දහම් පාසල,

රත්නාවල, ඌරුගමුව

අදහස්