මුරලි

 
 

ඖෂධ මාෆියාවට එරෙහිව රජය තදින් සිටී

 
 

සියලු පක්ෂවල අදහස් ව්‍යවස්ථාවේ නියෝජනය විය යුතුයි

 
 

වර්තමානය අනාගත සංස්කෘතිය බවට පත් කරනවා

 
 

මුරලි...නොනැවතී අටසීයට ම යමු මුරලි...නොනැවතී අටසීයට ම ගියා

 
 

අඩු ආදායම් ලාභි ගැමි ජනතාවට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

 
 

හදවතට එබෙන අපේ මිනිසා

 
 

පියුමයි පොකුණයි

 
 

තරහවෙන්න එපා මට එන්න බැහැ

 
 

දුක්විඳින මිනිස්සු ගැන කම්පා වන හදවතක් අම්මාට තිබුණා

 
 

සැපට නිඳා ගන්නා අය ගොරවන්නේ නැත

 
 

ටිකිරි හමුව

 
 

අද නම් මං මේ එළිය අල්ලා ගන්නවා

 

»
»
»
»
»
»
»
»
»

සන්නිවේදන තාක්ෂණ විශිෂ්ටයන්ට රන් සම්මාන දෙන්න සමාගම් 3ක්

සන්නිවේදන තාක්ෂණ විශිෂ්ටයන්ට
රන් සම්මාන දෙන්න සමාගම් 3ක්

මෝටරෝලා සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ කේ. සුබ්‍රමනියම් මහතා මුල්‍ය අනුග්‍රහයට අදාළ චෙක්පත කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය ගිහාන් වික්‍රමනායක මහතාට ලබා දුන් අවස්ථාව.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහනේ විශිෂ්ට කුසලතා දක්වන සිසුන්ට ප්‍රදානය කරන රන් පදක්කම් සඳහා සමාගම් තුනක් විසින් මුල්‍ය අනුග්‍රහය ලබාදීමේ උත්සවය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.

අයි.එෆ්.එස්. මෝටරෝලා සහ සම්පත් බැංකුව යන ආයතන තුනේ දායකත්වයෙන් පිළිවෙලින් “වසර හතර උපාධියේ හොඳම ක්‍රියාකාරිත්වය”, “වසර තුනේ උපාධියෙන් හොඳම ක්‍රියාකාරිත්වය”, “වසර තුනේ උපාධියේ හොඳම ක්‍රියාකාරිත්වය”, “වසර හතරේ හොඳම ව්‍යාපෘතිය” සඳහා රන් පදක්කම් ප්‍රදානය කරයි. මෙම රන් පදක්කම් 2011 වසරේ පැවැත්වෙන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වාර්ෂික උපාධි ප්‍රදානය උත්සවයේ ලබාදීමට නියමිතය.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනයේදී අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය ගිහාන් වික්‍රමනායක.

”කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය යටතේ පරිගණක විද්‍යා උපාධිධාරින් කණ්ඩායම් 18 ක් අපි බිහි කළා. වසර 2000 දී තොරතුරු තාක්ෂණ බාහිර උපාධිය ආරම්භ කළා. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය 2002 වසරේදී කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයනායතනය බවට පත්වෙනවා. එතැන් පටන් අපි අධ්‍යාපන කටයුතු තවත් පුළුල් කළා.”


කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා